Zápůjčka obrazu Edvarda Muncha z MoMA

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 1.11.2005 - 31.12.2005

 1. patro, Stálá expozice zahraničního umění

U příležitosti 100.výročí konání rozsáhlé retrospektivní výstavy norského umělce Edvarda Muncha (1863-1944) v Praze v roce 1905 (připravené Spolkem výtvarných umělců Mánes) , která představila rozsáhlý soubor umělcových 80 obrazových a 70 grafických prací, z nichž většina dnes patří k vrcholným Munchovým dílům, zapůjčilo The Museum of Modern Art v New Yorku do Národní galerie v Praze jedno z nejvýznamějších děl ze svých sbírek, Munchův obraz Bouře z roku 1893.

Toto dílo vzniklo za umělcova pobytu v norském městě Asgardstrandu a je příznačné pro jeho tvorbu do roku 1893. Pro Muncha není bouře brutalitou přírodních sil, ale metaforou lidské úzkosti.Ve zvláštním polosvětle skandinávské letní noci se vynořuje skupina mladých žen, jež mají zdvižené ruce u svých hlav, jako je tomu ve slavném Munchově obraze "Výkřik"(1893), který rovněž symbolizuje úzkost moderního člověka.

Síla Munchových obrazů měla trvalý vliv na několik generací umělců. Bezprostřední vliv Munchovy tvorby se výrazně projevil také v dílech mladé generace českých umělců ( B. Kubišta, E. Filla, A. Procházka, O. Gutfreund a dalších) a bylo přijato jako symbol nových snah v moderním umění.

Z výstavy Edvarda Muncha v Praze byla v roce 1905 zakoupena dvě díla, z nichž jedno zásadní, Tanec na břehu, 1900 - 1902, je součástí sbírek Národní galerie v Praze.

Edvard Munch, Bouře (The Storm),
1893, olej, plátno, 91.8 x 130,8 cm
Dar od pana a paní H.Irgens Larsen, zakoupen prostřednictvím Lillie P.Bliss a Abby Aldrich Rockefeller Funds
The Museum of Modern art, New York

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop