Výběr z českého sochařství 1995-2005


Datum konání: 28.10.2005 - 19.04.2006

ochoz mezaninu Veletržního paláce

Kurátorka: Karolína Dolanská

Říkají nový jazyk, a mají na mysli nová slova a věty; já říkám nový jazyk, a myslím nová písmena. Neznámý autor

Socha v tradičním slova smyslu se v posledních několika desetiletích téměř vytratila z našeho povědomí. Mnoho soch nevznikalo, neexistoval žádný výrazný nebo zřetelný sochařský styl a nebylo zcela jasné, co vlastně socha je a co je jejím námětem. "Výběr z českého sochařství 1995-2005" je více reflexí těchto otázek než odpovědí na ně. Má proto jako celek charakter skici. V jistém smyslu je to však výběr specifický - všechna díla zde přítomná jsou si v něčem podobná a společně se také podílejí na atmosféře, jež ovládá jimi sdílený prostor.

Lze říci, že se jedná vesměs o díla, která existují mimo módní proud konceptuálního intelektualismu, jenž ovládl umění posledních desetiletí tak, že se ztrácel rozdíl mezi uměním a jazykem, dílem a myšlenkou. Umělecká díla byla nahraditelná slovy (celými větami, odstavci) a stávala se bravurní ilustrací hry s jazykem samým, kde koncept existoval odděleně od umělecké tvorby.

Přítomná díla jsou výrazem toho, že konceptuální jazyk takto v umění používaný je vyčerpán. Uvízl v rovině manýristických hrátek a zručné manipulace výrazových prostředků již existujících a mnohokrát použitých, a získal proto nádech jisté dekadence.

Každé ze zde přítomných děl se podílí na hledání nového vizuálního jazyka, nového způsobu vyjadřování. K tomu, aby byl tento jazyk čerstvý, bez stereotypů, ideologických a filozofických nánosů a zátěží, je třeba hledat novou vizuální abecedu.

V reakci na zintelektualizované fráze lze přítomná díla, v jejich zjevné a neskrývané naivitě, chápat na úrovni písmen nějakého ještě nedefinovaného obrázkového písma. Není jasné, jestli abeceda, na jejímž utváření se podílejí, se stane základem nového jazyka a smysluplné komunikace. Hledání je zatím jen intuitivní. Díla nic nedeklarují, neohlašují se jako avantgarda, nevyhlašují nikomu válku. Neurážejí ani nepodceňují diváka, neunavují. Naopak, zvou k setkání, tiše a beze slov, bez jasného konceptu a sofistikovného podtónu.

Karolína Dolanská

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…