Vojtěch Preissig

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 5.11.2004 - 30.1.2005

vstupné základní: 130,- Kč
snížené: 70,- Kč
rodinné: 200,- Kč

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pořadatelé: Správa Pražského hradu a Národní galerie v Praze – Sbírka moderního a současného umění ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Památníkem národního písemnictví

Retrospektivní výstava Vojtěcha Preissiga (1873 – 1944) představuje důležitý krok v novém poznávání neprávem zapomínaného díla tohoto klasika české moderní kultury.
Vojtěch Preissig během svého života spoluutvářel a podstatně obohatil kulturní život Prahy, Paříže, New Yorku a Bostonu. Byl ovlivněn významnými osobnostmi, jakými byli James Whistler, Alfons Mucha, Friedrich Ohman, spisovatelé a politici Josef Svatopluk Machar, Tomáš G. Masaryk aj. Mezi jeho přátele patřili spisovatel Petr Bezruč, malíř František Kupka, sběratel Jindřich Waldes, děkan Pedagogické fakulty Kolumbijské univerzity Arthur Dow, americký typograf F. W. Goudy a řada dalších osobností. Jako profesor Art Students League v New Yorku a Kolumbijské univerzity inspiroval řadu významných amerických umělců a podstatně ovlivnil vývoj díla malířky Georgie O´Keeffe.

Preissigovo místo v dějinách moderního umění je dáno jeho hledáním alternativy k omezování možnosti tvůrčího života v době vyspělé technické civilizace. Boj s totalitními tendencemi provázel celý Preissigův život, nakonec zapříčinil nejen jeho smrt v koncentračním táboře v Dachau, ale i pokus komunistické moci vymazat jeho jméno z kulturní paměti.

Vojtěch Preissig byl jednou z klíčových postav emancipace moderní české typografie na počátku 20. století. Jeho písmo, Preissigova antikva, se pak řadí k prvním pokusům o moderní písmo s českými akcenty a bylo realizováno na objednávku Státní tiskárny v Praze. Svým experimentálním přístupem ovlivnil generace českých typografů a tvůrců písem.

Výstava životního díla Vojtěcha Preissiga je koncipována do všech prostor Jízdárny Pražského hradu: v hlavním sále mohou návštěvníci zhlédnout volnou grafiku, grafický design, fotografie, koláže, materiálovou grafiku a abstraktní projevy v části nazvané „Dílo výtvarné citlivosti, tvůrčích invencí a experimentů“; v bočních křídlech Jízdárny je v oddíle „Dílo ve službě společnosti“ vystavena knižní grafika, ex libris a písmo. Na balkoně je představena část „Dílo občanské odpovědnosti a odvahy“ – plakáty a příležitostné tisky.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop