Vladimír V. Modrý

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 5.3.2004 - 5.9.2004

Koncepce a kurátor výstavy: Milan Knížák
Koordinátor: Blaguna Paskaleva
Architektonické řešení: Stanislav Kolíbal
Grafická úprava tiskovin: Michal Slejška
Hlavní mediální partner: Hospodářské noviny
Mediální partneři: Česká televize - partner kampaně Každý si najde to své
Čro Plzeň, Classic FM, Čro 3 – Vltava, PragueBest
Sponzoři výstavy: Dioss Nýřany a.s., Plzeňský kraj, Město Plzeň, UNIQA pojišťovna, a.s.


Zapůjčitelé: Esprit – Plzeňský kulturní servis, Česká spořitelna Stříbro, Český rozhlas Plzeň, Galerie umění Karlovy Vary, Magistrát města Plzně, Městský úřad Tachov, Obec Bezdružice, Státní oblastní archiv Plzeň, Západočeská galerie Plzeň, Západočeská universita Plzeň, Západočeské muzeum Plzeň, Zemědělské zásobování Plzeň a ZNS Přeštice, soukromí zapůjčitelé

Vladimír V. Modrý (1907-1976) strávil - vyjma studií na UMPRUM v Praze - celý život v Plzni. Jeho jasné životní postoje mu způsobily řadu nesnází. Během 2. světové války působil v odboji a na jejím konci byl vážně raněn. Po roce 1948 se dostal do konfliktu s vládnoucí komunistickou stranou i s místními představiteli Svazu čs. výtvarných umělců. Poněvadž jeho práce nesplňovala parametry tzv. socialistického realismu a ani Modrého osobnost nebyla dostatečně flexibilní, aby vyhovovala nárokům politických tlaků, byl V. V. Modrý zatlačen do ústraní, kde po léta živořil. Po roce 1968 se jeho situace začala v místních podmínkách částečně stabilizovat, ale zdravotní stav se zhoršoval, až mu posléze byly amputovány obě nohy.

Modrého dílo lze tematicky rozčlenit do několika velkých celků. Existují díla přímo vyvolaná literárními podněty z české i evropské literatury, kde hlavním Modrého hrdinou po celý život zůstává Don Quijote, vždy provázený Sanchem Panzou.

Utopie se táhne celým umělcovým dílem. Zásadní částí jeho tvorby jsou obrazy rájů a magických krajin. V těchto dílech se velmi často objevují jen dva lidé – muž a žena. To vyjadřuje na jedné straně velkou Modrého osamělost, na straně druhé víru v lásku i existenci lidského rodu.

V. V. Modrý byl a zůstává outsiderem. Jeho dílo zcela vypadává z dobových souvislostí. Současný postmoderní svět, ačkoliv úporně hledá něco společného, potřebuje výjimečné osobnosti, vyšinutí z vazby, demonstraci jinakosti. A tak Modrého outsiderství je kvalitou, která se víc a víc potvrzuje.

Milan Knížák

Otevírací doba: denně od 10 do 18 hodin kromě pondělí
Vstupné: Základní: 100,- Kč, snížené 50,- Kč, rodinná vstupenka 150,- Kč
Kontakt pro novináře:
Petra Jungwirthová, tel.: 222 321 459, e-mail: jungwirthova@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop