Václav Špála

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 28.1.2005 - 4.9.2005

Václav Špála patří k fenoménům našeho moderního umění. Společnost jeho dílo nekriticky obdivovala i zatracovala, dodnes patří k sběratelsky nejvyhledávanějším autorům u nás. Jeho obrazy nás v stovkách reprodukcí provázely školními léty, zdobily kanceláře úřadů i obývací pokoje mnoha domácností; Špála svou nepopiratelnou oblibou už během svého života doslova naplnil titul národní umělec, který jako jeden z prvních v roce 1946 obdržel.
Málokterému českému umělci bylo věnováno tolik výstav jako Václavu Špálovi, o málokterém bylo vydáno tolik výstavních katalogů a studií. Většina z těchto prací ale spíše potvrzovala zažité klišé ve vnímání Václava Špály jako malíře květin a ovocných zátiší s jedinou opravdu výraznou tvůrčí periodou spadající do období spjatého s kubismem. Během devadesátých let však došlo k pokusům o přehodnocování ustálených schémat a snaze pojímat tvorbu klíčových postav zakladatelů českého moderního umění komplexněji, navíc zasazenou i do konkrétního kulturně historického rámce. Pro nynější výstavu a katalog mapující životní a tvůrčí cestu Václava Špály jsme se, kromě studia vlastních děl ze státních i soukromých sbírek, snažili zpracovat dosud nevyužité archiválie a další materiál, které vytvářejí reálný obraz moderního umělce v soudobé společnosti.

Otevírací doba:
denně od 10 do 18 hodin kromě pondělí

Vstupné:
plné 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 150 Kč

Doprovodné programy
Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění, Národní galerie v Praze, tel.: 224 301 003, e-mail: lect.smsu@ngprague.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ VÁCLAVA ŠPÁLY

Speciální komentované prohlídky výstavy
Probíhají ve středu od 16,30 hodin, délka 60 minut, komentář zdarma k platné vstupence
23.2.; 16.3.; 11.5. – Helena Musilová
13.4.; 7.9. – Milan Knížák

Nedělní komentované prohlídky výstavy
Probíhají v neděli od 15 hodin, délka 60 minut, komentář 10 Kč k platné vstupence
6.2.; 20.2.; 6.3.; 20.3.; 3.4.; 17.4.; 1.5.; 15.5.; 5.6.; 26.6.; 17.7.; 14.8.; 11.9.

Programy pro ZŠ a SŠ
Informace a objednávky na tel.224 301 003. Základní cena je 400 Kč/ 2 hodiny / skupina.

Komentované prohlídka výstavy pro pedagogy
Probíhají v úterý od 16,30 hodin, délka 60 minut, komentář a vstupné zdarma, rezervace nutná.
8.2.; 8.3.

Komentované prohlídky pro zájmové skupiny
Prohlídky prosíme objednávejte předem. Základní cena je 200 Kč/ 1hodina / skupina. Studovna a ateliér Zveme vás ke studiu katalogů a tvořivé reflexi vybraných uměleckých děl V. Špály.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop