Václav Špála


Datum konání: 28.01.2005 - 04.09.2005

Václav Špála patří k fenoménům našeho moderního umění. Společnost jeho dílo nekriticky obdivovala i zatracovala, dodnes patří k sběratelsky nejvyhledávanějším autorům u nás. Jeho obrazy nás v stovkách reprodukcí provázely školními léty, zdobily kanceláře úřadů i obývací pokoje mnoha domácností; Špála svou nepopiratelnou oblibou už během svého života doslova naplnil titul národní umělec, který jako jeden z prvních v roce 1946 obdržel.
Málokterému českému umělci bylo věnováno tolik výstav jako Václavu Špálovi, o málokterém bylo vydáno tolik výstavních katalogů a studií. Většina z těchto prací ale spíše potvrzovala zažité klišé ve vnímání Václava Špály jako malíře květin a ovocných zátiší s jedinou opravdu výraznou tvůrčí periodou spadající do období spjatého s kubismem. Během devadesátých let však došlo k pokusům o přehodnocování ustálených schémat a snaze pojímat tvorbu klíčových postav zakladatelů českého moderního umění komplexněji, navíc zasazenou i do konkrétního kulturně historického rámce. Pro nynější výstavu a katalog mapující životní a tvůrčí cestu Václava Špály jsme se, kromě studia vlastních děl ze státních i soukromých sbírek, snažili zpracovat dosud nevyužité archiválie a další materiál, které vytvářejí reálný obraz moderního umělce v soudobé společnosti.

Otevírací doba:
denně od 10 do 18 hodin kromě pondělí

Vstupné:
plné 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 150 Kč

Doprovodné programy
Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění, Národní galerie v Praze, tel.: 224 301 003, e-mail: lect.smsu@ngprague.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ VÁCLAVA ŠPÁLY

Speciální komentované prohlídky výstavy
Probíhají ve středu od 16,30 hodin, délka 60 minut, komentář zdarma k platné vstupence
23.2.; 16.3.; 11.5. – Helena Musilová
13.4.; 7.9. – Milan Knížák

Nedělní komentované prohlídky výstavy
Probíhají v neděli od 15 hodin, délka 60 minut, komentář 10 Kč k platné vstupence
6.2.; 20.2.; 6.3.; 20.3.; 3.4.; 17.4.; 1.5.; 15.5.; 5.6.; 26.6.; 17.7.; 14.8.; 11.9.

Programy pro ZŠ a SŠ
Informace a objednávky na tel.224 301 003. Základní cena je 400 Kč/ 2 hodiny / skupina.

Komentované prohlídka výstavy pro pedagogy
Probíhají v úterý od 16,30 hodin, délka 60 minut, komentář a vstupné zdarma, rezervace nutná.
8.2.; 8.3.

Komentované prohlídky pro zájmové skupiny
Prohlídky prosíme objednávejte předem. Základní cena je 200 Kč/ 1hodina / skupina. Studovna a ateliér Zveme vás ke studiu katalogů a tvořivé reflexi vybraných uměleckých děl V. Špály.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…