Tomáš Rajlich, Obrazy z let 1969-2008

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 24.10.2008 - 15.1.2009

Veletržní palác, ochoz mezaninu

kurátor: Tomáš Vlček

Retrospektivní výstava představuje malířské dílo Tomáše Rajlicha v protikladech a vztazích dvou výrazných prvků jeho tvorby, struktury a textury. Výstava dokládá jedinečné místo toho umělce zařazovaného do poloh fundamentálního malířství v současném výtvarném umění. Rajlichovo dílo je zde představeno v souvislostech dvou reflexí jeho identity. Jednu připravil holandský kritik Philips Peters, druhou kurátor této výstavy Tomáš Vlček, obě vidí prameny jedinečnosti Rajlichova díla v obohacování postojů a koncepcí mezinárodního umění druhé poloviny 20. století.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop