Tance a slavnosti 16.-18. století

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 12.12.2008 - 3.5.2009

Autorka a kurátorka: Andrea Rousová

Výstava na téma tance a s ním spojených slavností ve výtvarném umění je ojedinělým projektem, který dosud nebyl ve světě uveden. Zvolená období od renesance po baroko a rokoko patří mezi nejatraktivnější nejen z hlediska vývoje motivu tance v umění, ale i tance samotného. Výstava prezentuje nesmírnou šíři rozmanitého výtvarného materiálu, který zachycuje tanec v jeho různých typech a formách. Do kontrastu je záměrně postaven oddíl pojednávající o dvorském tanci, jenž souvisí především se slavnostmi jako maškarní plesy, taneční vystoupení na divadle a další, a tanci z prostředí venkova spjatými např. s oslavami na posvícení. Kromě maleb jsou vystaveny také hudební nástroje, kostýmy, divadelní rekvizity, vějíře, grafika, sklo, porcelán, taneční příručky a další dobové tisky. Výstavu doprovází četná živá taneční vystoupení pořádaná přímo v prostoru výstavního sálu a přednášky s ukázkami historického tance (viz doprovodné programy níže).

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop