Svatá příroda - Ilustrace mezi vědou a uměním

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 15.4.2014 - 13.7.2014
Místo konání: Schwarzenberský palác

Grafický kabinet

Kurátorka: Alena Volrábová

 

Mezi léty 1731–1735 vyšly v Curychu čtyři svazky díla Physica sacra od švýcarského lékaře a polyhistora Johanna Jakoba Scheuchzera (Curych,1672–1733). Scheuchzer, jenž náleží i mezi zakladatele paleolontologie, mimo jiné nalezl a popsal pozůstatky velemloka nazvaného po svém objeviteli Andrias Scheuchzeri, který byl inspirací pro dílo Karla Čapka Válka s mloky.

Ve své době byl Scheuchzer významným přestavitelem vědeckého směru, jenž propojoval teologii a přírodní vědy. Pokládal biblické texty za pramen exaktních nauk a na tomto základě vydal čtyři svazky nazvané Physica sacra, volně přeloženo Svatá příroda. Scheuchzer vybíral z Bible určité pasáže, které obsahovaly zmínky o přírodních jevech, a ty se pak v komentáři snažil racionálně objasnit. Dnes je kniha po odborné stránce vnímána spíše jako kuriozita a anachronismus, nicméně je velmi oceňována pro své bohaté ilustrace, kterých bylo více než sedm set, podle kterých dílo získalo další název – Kupfer-Bibel. Obrázky jsou originální pro kombinaci tradičního výjevu v rámu kombinovaného s vědeckými ilustracemi .

Autorem jejich předloh byl švýcarský kreslíř a grafik Johann Melchior Füssli (Curych, 1677–1736). Sbírka grafiky a kresby Národní galerie uchovává jak dvanáct předlohových kreseb, tak početný soubor ilustrací realizovaných v mědirytu, z nichž byla vybrána výstavní kolekce.

Fotografie v detailu:
G. D. Heüman podle Johanna Melchiora Füssliho, ilustrace k Physica sacra, 1731–1735, mědiryt, Národní galerie v Praze

Kurátor

PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.

ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop