Stanislav Diviš: Dva světy - květy z ráje

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 25.6.2004 - 26.9.2004

Autorka koncepce a kurátorka výstavy: Helena Rišlinková
Architektonické řešení výstavy: Stanislav Diviš, Helena Rišlinková
Hlavní mediální partner: Hospodářské noviny
Mediální partneři: Česká televize - partner kampaně Každý si najde to své, Radio 1, Classic FM, ČRo 3 – Vltava, PragueBest

Respirium 2. patra, navazující na stálou expozici moderního umění, je určeno pro prezentaci aktuálních výtvarných tendencí. Po výstavě objektů Michala Škody je to v Národní galerii první samostatná výstava Stanislava Diviše, jehož tři práce jsou však vystaveny ve stálé expozici Veletržního paláce.

Malíř Stanislav Diviš (nar. 1953; v současnosti působí jako vedoucí ateliéru malby na VŠUP v Praze) vstoupil do výtvarného dění jako spoluzakladatel legendární, dnes již zaniklé skupiny Tvrdohlaví, která koncem 80. let oživila situaci v českém výtvarném umění a otevřela ho směrem k přijetí postmoderních postupů. Ironií a skupinovou činností navázali na tzv. českou grotesku (Šmidrové aj.), v tvorbě členů skupiny – i když jinak velmi osobité a nepodléhající jednotnému danému programu – se opět objevily figurativní a poetické tendence, často ve velmi stylizované podobě.

Stanislav Diviš používá od počátku příznačný rukopis, který charakterizuje a určuje celou jeho tvorbu. Pracuje s barevnými plochami ohraničenými pevnou obrysovou linií. Právě použití jasných barev v mnoha fantastických kombinacích ho řadí mezi nejlepší koloristy českého moderního umění vůbec. Diviš tvoří v cyklech, jichž je dnes již celá řada, a zpracovává v nich nejrůznější organizované systémy – např. Spartakiády, mající východiska ve schématech a pokynech pro cvičence; Houby, vycházející z vědeckých kreseb plodnic a výtrusů, a další, jež pak mají řadu variací. Pro svůj postup předvádějící a variující pevnou strukturu používá termín „vědecký realismus“.

Výstava v respiriu 2. patra představuje práce z posledních pěti let, a to zejména dva soubory – Květy z ráje a Dva světy.

Květy z ráje, vznikající v letech 2003–2004, svou povahou patří ještě k „vědeckému realismu“. V mnoha variantách rozpracovávají jednotlivé motivy z vitráží ve francouzských katedrálách. Na plátnech se tak objevují neskutečně krásné, stylizované rostliny, barevně zářící tak, jako by je skutečně prostupovalo denní světlo.

Druhý soubor, Dva světy, je co se týče inspiračního zdroje výrazně odlišný. Diviš ho označuje jako „realismus dyslektický“ – na počátku tohoto cyklu stály kresby jeho syna Prokopa. Emotivní, jednoduché malůvky zachycující dětské vidění někdy zbytečně komplikovaného světa převádí do velkého formátu v dokonale čistém provedení a v jasných akrylových barvách. Dva světy v názvu naznačují na jedné straně invenci a neomezenou tvořivost (i s její neschopností ji představit) a na druhé dovednost, um, který se však občas musí inspirovat i někde jinde. Je až neuvěřitelné, jak často se zdánlivě primitivní dětské kresby blíží umění tzv. přírodních národů či se v nich objevují kompoziční schémata, která používali umělci rané italské renesance; reminiscence na Giotta jsou tu zvláště patrné, včetně i poněkud zneklidňujících obsahů.

Stanislav Diviš, kromě malířské a pedagogické činnosti, je zároveň členem kapely Krásné nové stroje a Balek Bendu.

Helena Rišlinková

Komentovaná prohlídka:
Ve středu 8. září 2004 v 17 hodin se bude konat komentovaná prohlídka výstavy, kterou zájemce provede autor vystavených děl Stanislav Diviš.

Kontakt pro novináře:
tel/fax: 224301167
hancilova@ngprague.cz
www.ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop