Slezsko, perla v České koruně

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 17.11.2006 - 9.4.2007

Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů

Kurátoři: Vít Vlnas, Jan Klípa, Lenka Stolárová

K výstavě SLEZSKO - PERLA V ČESKÉ KORUNĚ byly spuštěny samostatné webové stránky. Naleznete je ZDE

Výstava přibližuje veřejnosti rozsáhlé a rozmanité umělecké a kulturně-historické vztahy českých zemí a Slezska. Těžiště spočívá ve třech epochách rozkvětu oboustranně plodných kontaktů. První část výstavy, nazvaná Zlatá doba Lucemburků, se věnuje období vlády této dynastie (kolem 1360 – 1430), které vyznačoval rozkvět gotického umění. Následující oddíl V záři rudolfínské Prahy se týká časů císaře Rudolfa II. (1576 – 1612). Třetí téma výstavy se vztahuje k éře vrcholného baroka, konkrétně k době od ukončení Třicetileté války (1648) až po připojení většiny Slezska k Prusku před polovinou 18. století.

Hlavním cílem projektu je představit významnou kulturní oblast střední Evropy, jejíž historické dědictví je společné několika národům – a právě proto bylo z řady důvodů v moderní době opomíjeno a různě interpretováno.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop