Silver Lining - 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 30.9.2015 - 17.1.2016
Místo konání: Veletržní palác

„Temný oblak noci poodhalí stříbrný svůj lem“ – s tímto mottem vypůjčeným od anglického barokního básníka Johna Miltona slaví Národní galerie v Praze 25. výročí proslulé Ceny Jindřicha Chalupeckého. Výstava „Silver Lining“ není typickou skupinovou přehlídkou, ale spíše detailně zaměřenou asambláží fragmentů zahrnující jak nově vzniklá díla, tak díla přetvořená či upravená pro dané místo v duchu site-specific. Výstava laureátů nejprestižnější české umělecké ceny si klade celou řadu otázek, jež se kriticky staví k hodnotícím mechanismům ceny, poukazují na její udržitelnost a vyzdvihují roli, kterou sehrála v procesu psaní nedávné historie současného (českého) umění.

Cena, kterou Václav Havel velebil coby „dobrý a ctnostný počin“ a která vznikla na počest jednoho z nejpozoruhodnějších myslitelů v oblasti teorie a dějin umění Jindřicha Chalupeckého, se stala hrdou vůdčí institucí utvářející identitu mladé české umělecké scény v období posledních pětadvaceti let, jakož i neocenitelnou platformou konfrontující historickou perspektivu (která překročila práh směrem k vyspělé praxi), stanovující diagnózu současnosti (která drží prst na tepu doby) a formulující očekávání a požadavky budoucnosti, a to skrze neustálé redefinování kritérií estetické volby a legitimizaci kritického hodnocení.

Výstava „Silver Lining“ není ani pamětní sbírkou, ani síní slávy. Nabízí moment sebereflexe, anatomický průřez institucionálním fenoménem. Osciluje mezi úspěchem a neúspěchem, hrdinstvím a slabostí. Každé z děl je performativním gestem – částicí, která přispívá k mikrokosmu kontinuity i přeryvů v historii umění. Díla ztracená v galaxii výstavy usilují o vlastní autonomii a nechávají zaznít mimořádný subjektivní hlas. Výstava doprovozená krátkými příběhy hlavních osobností Ceny Jindřicha Chalupeckého (zakladatelů, členů poroty, podporovatelů a sponzorů) se stává polemickým prostorem, polyfonní sbírkou hybridních předmětů, která zkoumá, jak je důležité míti cenu. Vedle traumatu nenaplněných ambicí tak přináší i okamžiky prozření a jako taková je (či se spíše zoufale snaží být) vyjádřením naděje a optimismu. Všechno zlé je pro něco dobré – Every cloud has a silver lining.

Poté, co Miltonův Duch přivede k životu „dvě blažená dvojčata“, Mladost a Radost, zakončí celou dvorskou hru následovně:

„Nyní, když můj úkol u konce se zdá, křídla vynesou mne vzhůru ke hvězdám, ze zelených luk, kde končí zemská stráň, vyhoupnu se výš až na nebeskou báň, z baldachýnu nebes dál smím zamířit až tam, kde původ stříbrný má luny svit. Kterému ze smrtelných je libá cesta má, ten nechť ctnost ctí – ona svobodu mu dá. Povede ho pevně cestou výš a výš, na vrchol, kde má samo nebe skrýš. A kdyby snad ctnosti dojít měly síly, brány nebeské by k ní se naklonily“ („Comus“).

Umělci: Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl, Kateřina Vincourová, Jiří Příhoda, Jiří Černický, Lukáš Rittstein, David Černý, Tomáš Vaněk, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Radim Labuda, Jiří Skála, Mark Ther, Vladimír Houdek, Dominik Lang, Roman Štětina

Kurátor výstavy: Adam Budak

Spolupráce: Jen Kratochvil

Architekt výstavy: Dominik Lang

Veletržní palác, korzo

Vstup na výstavu zdarma

Doprovodný program výstavy ke stažení zde.

 

Generální partner výstavy: J&T Banka

Spolupořadatelé: Společnost Jindřicha Chalupeckého, Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Trust for Mutual Understanding, The Foundation for a Civil Society

Za finanční podpory: Ministerstvo kultury ČR, hl. město Praha, město Brno, Státní fond kultury ČR, US Embassy, Česká centra, Stuchlíková advokátní kancelář, Fair Art

Hlavní mediální partner: Česká televize

Mediální partneři: RESPEKT, Art+Antiques, Artalk, ArtMap, Flash Art, Rádio Krokodýl

Speciální partneři: Přítomnost společenská revue, MCAE, www.audioguide.cz, vše na stolní tenis cz, joinmusic, Astronomický ústav AV ČR, HELLMA, Česká geologická služba, Jobs.cz, story design

Přiložené soubory

tiskova-zprava_silver-lining.doc (Tisková zpráva: Silver Lining. 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého)
press-release_silver-lining.doc (Press release: Silver Lining. 25th anniversary of the Jindřich Chalupecký Award)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop