ČECHY–SASKO: JAK BLÍZKO, TAK DALEKO

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné
V rámci vstupného do sbírkových expozic.
Datum konání : 24.5.2019 - 15.9.2019
Místo konání: Šternberský palác

Tématu sousedství Čech a Saska se poprvé věnuje rozsáhlá výstava, která se zaměřuje na dynamické vztahy obou regionů, líčí úzké vazby mezi obyvateli, vzájemné konflikty i následná usmíření. Umožňuje široce uchopit historický rámec a objasňovat jak rozdíly mezi Saskem a Čechami, tak i jejich sounáležitost v evropském kontextu.

Kulturní dědictví sasko-českého pohraničí svědčí o čilých a mnohovrstevnatých vztazích, vzájemném obohacování a propojení obou regionů. Cílem výstavy je prezentovat tuto mnohotvárnou a dynamickou historii vzájemných vztahů à la longue durée, tedy od doby kamenné až po současnost. Projekt je výsledkem spolupráce mezi Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz a Národní galerií Praha.

Výstava, rozdělená do devíti oddílů, se v symbióze umění a dějin zaměřuje jak na každodenní a hospodářský život, tak na historické události vládnoucí vrstvy. Pražská výstava ukáže především výjimečná umělecká díla, z nichž mnohá budou v Čechách vystavena prvně. Vybrané artefakty nejen přiblíží konkrétní momenty v historii sasko-českých vztahů, ale nabídnou i mimořádný estetický zážitek. K vidění budou cenné památky gotického a renesančního umění (např. obrazy Lucase Cranacha), virtuózní díla manýristického slohu, vrcholně barokní plátna a sochy, mistrovské ukázky romantické krajinomalby, obrazy Oskara Kokoschky či model slavné sochy Davida Černého Quo vadis. Právě tato plastika trabantu na čtyřech lidských nohou je symptomatickou připomínkou událostí z podzimu 1989, kdy se budova velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze stala dočasným azylem pro občany z NDR. Tuto událost lze brát jako symbolický mezník v dlouhé historii vztahů mezi Saskem a Čechami.

Vedení projektu a kurátoři: Doreen Mölders (smac), Marius Winzeler a Olga Kotková (NGP)

Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci se Státním muzeem pro archeologii v Saské Kamenici. Záštitu nad výstavou přijal ministerský předseda České republiky Andrej Babiš a ministerský předseda Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer.


Přiložené soubory

tz-ngp_cechy-sasko_pravek-cranach-i-cerny.pdf (TZ NGP_Čechy-Sasko_Pravěk, Cranach i Černý)
press-release-ngp_bohemia-saxony-1.pdf (Press release NGP_Bohemia-Saxony)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop