Roland Schauls: The Portrait Society


Datum konání: 05.10.2007 - 06.01.2008

Malá dvorana

Kurátorka: Lucie Šiklová

Lucemburský malíř Roland Schauls (1953) vychází ve svém konceptu z autoportrétů ze sbírky floretských Uffizií a uniformním uspořádáním instalace jednotlivých portrétů definuje věhlas a pád do zapomnění jako relativní veličiny. Ztuhlá struktura škatulkujícího systému, příliš rozsáhlého, a následkem toho jako celek nepřehlédnutelného, se na velkoplošném obraze složeném ze Schaulsem autorsky převyprávěných autoportrétů stává očividnou. Výstava je připravena ve spolupráci s Velvyslanectvím Lucemburského velkoknížectví.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní