Rachel Ruysch (1664 - 1750)- Lesní zákoutí s květinami

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 14.12.2004 - 1.1.2009

Jako dílo sezóny se veřejnosti představujeme obraz Lesní zákoutí s květinami spolu s malířčinou ranější prací, se Zátiším s ovocem a květinami z roku 1682 (z majetku Národní galerie v Praze), které autorka namalovala ve svých osmnácti letech a které je také její nejranějším známou prací. Zatímco v tomto díle se Rachel Ruysch soustředila k věrnému zobrazení domácích květin a ovoce, v obraze Lesní zákoutí zaznamenala s přírodovědou akribií květiny a drobné živočichy, dovážené ze zámoří.

Rachel Ruysch byla jednou z mála žen v Nizozemí 17. a 18. století, které se profesionálně věnovaly malířství. Vyrůstala v kultivované rodině věhlasného amsterodamského profesora anatomie a botaniky, dr. Frederica Ruysche, který byl vyhlášeným sběratelem přírodnin a sám také amatérským malířem květin. Vyučila se o mezinárodně uznávaného malíře zátiší Willema van Aelst, který se po návratu z Itálie usadil v Amsterodamu. Její zaměření k malbě zátiší a exotických květin bylo nepochybně rovněž motivováno amsterodamským prostředím, v němž právě kulminoval zájem vzdělanců o zámořskou faunu a floru z nizozemských kolonií v Surinamu a Molukkách. Umělkyně brzy získala proslulost a její díla byla vyhledávána významnými sběrateli. Od roku 1701 byla členkou malířského cechu v sídelním městě Haagu a v letech 1708 - 1716 dvorní malířkou kurfiřta Johanna Wilhelma v Düsseldorfu.

K výstavě obou děl bude vydán malý katalog, který se bude zabývat genezí obou typů zátiší, způsobem malby Rachel Ruysch. Zároveň budou prezentovány výsledky restaurátorského průzkumu její malířské techniky.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop