Proměny času v grafickém díle Matthaeuse Meriana staršího

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 1.6.2008 - 30.9.2008

kurátorka Mgr. Michaela Brixová

Podobně jako celou řadu jeho současníků, předchůdců i následovníků, lákal i Matthaeuse Meriana staršího (1593 Basilej—1650 Štrasburg) způsob, jak ve svém díle zachytit proměny přírody pod vlivem ročních i denních dob. Nedílnou součástí přírody byl však pro tohoto malíře a jednoho z nejdůležitějších grafiků a nakladatelů 17. století vždy člověk; člověk při práci, odpočinku, či při zábavě. Nejinak je tomu ve vystaveném výběru z Merianových cyklů Čtvero ročních období (1622), Dvanáct měsíců a Denní doby (1624) vydaných Peterem Aubry ve Štrasburgu.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop