Příběh obrazu Francesca Solimeny

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 21.6.2005 - 31.12.2005

Od 21. června 2005 ve stálé expozici Sbírky starého umění ve Šternberském paláci. Prezentace díla se koná pod záštitou Jeho Excelence Giorgia Radicatiho, italského velvyslance v Praze.

Restaurování obrazu finančně podpořila Společnost přátel Národní galerie v Praze z prostředků darovaných městem Mantovou.

Kurátor a editor: Jiří Fronek

Restaurátorský tým: Petr Berger, Tomáš Berger, Šárka Bergerová, Vlastimil Berger, Aleš Katcetl, Peter Stirber, Tomáš Záhoř, Jana Záhořová
Stratigrafický průzkum provedla a vyhodnotila Laboratoř Dorothey Pechové
Kovové prvky zavěšení: Vladimír Marat
Návrh úpravy rámu: Jiří Fronek
Výroba rámu: JANOV, Jaroslav Novák
Grafická úprava tiskovin: Helena Šantavá
Hlavní mediální partner: Hospodářské noviny
Finanční partner lektorských oddělení Národní galerie v Praze: HVB bank
Partneři: Classic FM, ČRO 3 - Vltava, Prague Best
Základní vstupné: 150 Kč
Snížené vstupné: 70 Kč
Rodinné vstupné: 200 Kč

Tiskové a komunikační oddělení Sbírky starého umění: Kateřina Boháčová (233 357 332) Hradčanské nám. 15, Praha 1, 119 00

Faëthon: Příběh obrazu Francesca Solimeny
Šternberský palác, přízemí,
oválný sál rizalitu

Sbírka starého umění Národní galerie v Praze připravila prezentaci významného díla pozdního italského baroka - monumentální nástropní malbu na plátně od Francesca Solimeny: Faëthon prosí Apollóna o zapůjčení slunečního vozu. Plátno impozantních rozměrů (402 x 727 cm), v minulosti transferem poškozené a po desetiletí deponované, je nyní představeno veřejnosti po komplexním zrestaurování. Malba je osazena v kalotové klenbě oválného sálu v přízemí rizalitu Šternberského paláce jako součást stálé expozice starého evropského umění. Při této příležitosti bude také znovuotevřena zahrada paláce.

Restaurátorské práce provedl v roce 2004/05 tým specialistů pod vedením ak. mal. Tomáše Bergera. Volné horizontální zavěšení tak rozměrného plátna bylo v našich podmínkách realizováno v novodobé historii poprvé a vyžádalo si řadu nekonvenčních technických řešení. Aby se velká plocha plátna neprověšovala, byl navržen originální systém stabilizace - vyvázání na speciální konstrukci. Do klenby je obraz s rámem upevněn rovněž atypickým způsobem - na tyčích z nerezové oceli s kotvami s flexibilními hlavicemi. Restaurování obrazu finančně podpořila Společnost přátel Národní galerie v Praze z prostředků darovaných městem Mantovou.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop