POHLED ROMANTIKA: HOLANDSKÉ A BELGICKÉ MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ Z RADEMAKERSOVY SBÍRKY


Datum konání: 03.05.2013 - 01.09.2013
Místo konání: Salmovský palác

Kurátorka: Kateřina Kuthanová

V dnešní době se zvyšuje zájem široké veřejnosti nejen o umění 19. století, ale i o umění holandské. Národní galerie v Praze tak po úspěšných výstavách věnovaných Roelandtovi Saverymu a neméně úspěšné výstavě Rembrandt & Co. nyní navazuje výstavou romantických holandských a belgických malířů, dnes nám téměř neznámých. Ve své době ovšem plnili výstavní sály, domy obchodníků s uměním, jejich díla byla skvostem v soukromých sbírkách tehdy nově vznikající společenské vrstvy. Výstava Pohledem romantika je tak unikátní příležitostí spatřit ucelenou sbírku 70 obrazů; její cesta započala roku 2010 v sálech Ermitáže v ruském Petrohradu, pokračovala přes další významné evropské umělecké instituce (Museum Leuven - Belgie, KUMU Art Museum - Tallin, Estonsko, Gemeentemuseum - Haag, Nizozemí, Koekkoek Museum - Kleve, Německo, Sinebrychoff Art Museum - Helsinky, Finsko, Latvian National Museum of Art - Riga, Litva) a zakončena bude v Salmovském paláci v Národní galerii v Praze. 

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Základní100 Kč
Snížené50 Kč
Rodinné150 Kč
Adresa
Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní