POHLED ROMANTIKA: HOLANDSKÉ A BELGICKÉ MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ Z RADEMAKERSOVY SBÍRKY

Otevírací doba
ZAVŘENO
Vstupné
Základní 100 Kč
Snížené 50 Kč
Rodinné 150 Kč

Salmovský palác, Hradčanské náměstí 1, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 3.5.2013 - 1.9.2013
Místo konání: Salmovský palác

Kurátorka: Kateřina Kuthanová

V dnešní době se zvyšuje zájem široké veřejnosti nejen o umění 19. století, ale i o umění holandské. Národní galerie v Praze tak po úspěšných výstavách věnovaných Roelandtovi Saverymu a neméně úspěšné výstavě Rembrandt & Co. nyní navazuje výstavou romantických holandských a belgických malířů, dnes nám téměř neznámých. Ve své době ovšem plnili výstavní sály, domy obchodníků s uměním, jejich díla byla skvostem v soukromých sbírkách tehdy nově vznikající společenské vrstvy. Výstava Pohledem romantika je tak unikátní příležitostí spatřit ucelenou sbírku 70 obrazů; její cesta započala roku 2010 v sálech Ermitáže v ruském Petrohradu, pokračovala přes další významné evropské umělecké instituce (Museum Leuven - Belgie, KUMU Art Museum - Tallin, Estonsko, Gemeentemuseum - Haag, Nizozemí, Koekkoek Museum - Kleve, Německo, Sinebrychoff Art Museum - Helsinky, Finsko, Latvian National Museum of Art - Riga, Litva) a zakončena bude v Salmovském paláci v Národní galerii v Praze. 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop