Pod povrchem prázdnota: Intervence v expozici Umění Asie

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné

Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Metro A - Staroměstská
Metro A, B - Můstek
Tram 2, 17, 18 - Staroměstská
Tram 17 - Právnická fakulta
Bus 194 - Staroměstská

Datum konání : 3.6.2016 - 4.9.2016
Místo konání: Palác Kinských

Národní galerie v Praze se ve spolupráci s International Shakuhachi Festival Prague (ISFP) představuje ve stálé expozici Umění Asie v paláci Kinských artefakty spojené s tradiční japonskou hudbou a hrou na flétnu šakuhači.

Do sálu japonské malby a grafiky jsou doplněny ukázky různých typů fléten šakuhači spolu s jejich rentgenovými snímky. Expozici kromě dobových japonských dřevořezů doplňuje i rozměrná současná kaligrafie, jenž vznikla ve spolupráci Vlastislava Matouška, etnomuzikologa, hudebního skladatele a zakladatele ISFP, a mistra kaligrafie Izana Ogawy. K vidění jsou rovněž videoakustické ukázky spojené s výrobou flétny šakuhači a hrou na ni. V sále japonského dekorativního umění jsou umístěny předměty zapůjčené ISFP, které ilustrují život zenových mnichů komusó praktikujících meditační hru na šakuhači: kněžské roucho, meditační kukla tengai či dýka.

Šakuhači je flétna starobylého původu – jejího předchůdce lze hledat již v instrumentáři starověké Číny. Do Japonska byla importována v 8. století společně s hudbou čínského dvora dynastie Tchang (618–907 po Kristu). Z tohoto období se dodnes dochovalo devět nástrojů, přičemž expozice Národní galerie v Praze představuje kopii jednoho z nich. Flétny měly šest hmatových otvorů, byly rovné a kromě bambusu byly vyráběny také z minerálů či slonoviny.

V následujících staletích lze v Japonsku dohledat několik variant, jimiž šakuhači spěla ke své současné podobě. Nejvýznamnější z nich je spojena se zen-buddhistickou sektou Fuke a jejími mnichy komusó a je tudíž označována jako fuke nebo komusó šakuhači. Flétna je v tomto případě využívána k meditování zvanému fuke zen, kdy je tvář meditujícího zakrytá pod kuklou tengai.

Přiložené soubory

tz-ng_narodni-galerie-v-praze-predstavuje-telo-i-dusi-fletny-sakuhaci.doc (TZ NG_Národní galerie v Praze představuje tělo i duši flétny šakuhači)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop