Petr Písařík - Milan Perič

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 28.10.2005 - 9.4.2006

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, respirium mezaninu

Výstavu pořádá Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění ve spolupráci s galerií Vernon.

Koncepce výstavy: Tomáš Drahoňovský, Helena Musilová, Milan Perič, Petr Písařík
Grafická úprava tiskovin: Jan Šerých

Prostory respirií ve Veletržním paláci jsou tradičně určeny výstavám, které mapují naši aktuální výtvarnou scénu a jednotlivé autory představují často v neobvyklých vazbách a kombinacích. Přestože je tvorba dvou absolventů AVU – Petra Písaříka a Milana Periče – prezentovaných v respiriu mezaninu na první pohled značně odlišná, oba autory spojuje šíře přístupů – oba jsou malíři, sochaři a tvůrci instalací, jejichž díla jsou někdy obtížně zařaditelná do jedné „škatulky“.

Petr Písařík, žák Kolíbalova ateliéru na Akademii, člen sociálně objektové skupiny Pondělí, existující na přelomu 80. a 90. let, se vždy soustředil na fascinující svět současné módy a množství značkových (i bezcenných) předmětů, které nás obklopují (např. v sérii obrazů zpracovávající známé iniciály a logotypy ‑ Adidas, Hugo Boss aj. z 2. poloviny 90. let), a překvapoval naprosto neobvyklým způsobem výtvarného vyjadřování. Průběžně se věnuje vytváření „krásných“ prostorových objektů a výrazně barevných, abstrahujících obrazů.

Výstava připravená pro respirium mezaninu Veletržního paláce, který v instalaci hraje také podstatnou roli, představuje zejména objekty-předměty denní potřeby (vytvořené z hraček, suvenýrů a jiných běžných předmětů), jako lustry, lampičky, květináče, tašky... Písaříkovy objekty reflektují vizuální podobu či vizuální chaos současné/konzumní společnosti, kromě toho v nich cítíme ohlas meziválečné avantgardy – dadaismu, Devětsilu, prací Zdenka Rykra či Zdeňka Pešánka. Přestože jde o zdánlivě banální díla pouze si pohrávající s předměty popkultury, jemně humorné či lépe ironizující objekty ukazují naši zaujatost věcmi, které vlastně k ničemu nepotřebujeme.

Tvorba Milana Periče, malíře, sochaře, konceptuálního výtvarníka, básníka i performera, člena sdružení Svárov, těsně souzní s náplní programu intermediální školy AVU, kde „záleží především na volbě vyjadřovacích prostředků, [...] jde zejména o jejich netradiční výběr, a to nejen z médií již začleněných v oblasti umění, ale z prostředků veškerého typu. Předpokládáme tu neexistenci hranic mezi takzvanou uměleckou a neuměleckou oblastí. Hlavním (a vlastně jediným) kritériem při výběru prostředků je snaha o maximum výrazu a o vícepolohovost.“ Během 80. let se Perič věnuje zejména malbě obrazů (cyklus Andělé posledního soudu), od 90. let i vytváření instalací, objektů a performancí (Transmutace, instalace Havrani aj.). Nejvýznamnějším počinem té doby jsou však tzv. „svárovské konfrontace“ (první 1986), konající se na statku Peričovy rodiny, které se svým složením a bohatou účastí nezávislých umělců staly jednou z výrazných akcí tehdejšího undergroundu.

Výstava v respiriu mezaninu představuje obrazy převážně z posledních let; dominujícím prvkem jsou cykly Démonů a Kristus a antikrist. Portréty imaginárních postav jsou jednotné v proporcích (vždy je zachycena hlava) a rozdílné v barevnosti, stínování a tvarové různosti. Řazení různých obrazových typů odhaluje podstatný motiv postmoderní doby: „jedno téma podané různými způsoby“. Dalším vystaveným souborem jsou plátna z cyklu Houbičky (2003‑2004), v nichž se mísí aktuální příklon k obyčejným věcem, zájem o detail, odhalující nečekané souvislosti s populárním tématem „houbiček“ – alternativním prostředkem k pronikání do „jiných světů“.

Oba autoři patří mezi uznávané výtvarníky, plně etablované na zdejší umělecké scéně, kteří se účastnili či připravili celou řadu kolektivních i autorských prezentací.

Petr Písařík
Narozen: 1968 Jindřichův Hradec
Vzdělání:
1983‑1987 Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště
1987‑1994 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Stanislav Kolíbal)
Působí jako výtvarník ve svobodném povolání.

Milan Perič
Narozen: 1957 Praha
Vzdělání:
1986‑1987 Akademie výtvarných umění v Praze, krajinomalba (prof. Jiří Karmazín) 
1990‑1993 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér intermediální tvorby (prof. Milan Knížák)
Od roku 1995 působí jako asistent ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka na AVU.

Vstupné:
Základní: 50 Kč
Snížené: 20 Kč

Otevírací doba:
Denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop