Petr Brandl – malíř neřestí pozemských

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 22.10.2004 - 24.4.2005

vstupné základní: 40,- Kč
snížené: 20,-

Největšímu malíři českého baroka Petru Brandlovi (1668 Praha – 1735 Kutná Hora) uspořádala Národní galerie v Praze soubornou výstavu před třiceti pěti lety, v roce 1969 v Jízdárně Pražského hradu. Výstavní katalog sestavený Jaromírem Neumannem je dosud jedinou ucelenější publikací o tomto tvůrci. Toto poněkud smutné skóre se stalo jakýmsi alarmem a zároveň i podnětem k uspořádání komorní výstavy Brandlových děl s žánrovou tematikou. Žánry sice tvoří v Brandlově tvorbě pouze menší zlomek námětového rejstříku, ale o to více zajímavá je jejich námětová interpretace, která by měla v rámci výstavy přinést některá nová zjištění. Zároveň tak lze i připomenout, že se žánrovým námětům v českém barokním umění badatelsky doposud nevěnoval žádný z historiků umění.

Brandlovy žánry mají především mravoličný charakteru a obsahují množství symbolických asociací. Obsahově souvisejí například s divadelní produkcí (zejména s divadelní formou zv. commedia dell´arte), s literaturou (především emblematickou) nebo i s obecnější symbolikou užívanou v barokním malířství, jako je téma memento mori či vanitas poukazující na marnivé lpění člověka na věcech pozemských. V Brandlových dílech s žánrovou tematikou se neodráží pouze osobnost tvůrce jako malíře, ale i jako člověka žijícího bohémským životem, jemuž nebyly cizí mnohé z pozemských neřestí – vlastně i rozkoší, které sám okusil.
Brandl se tak před námi objevuje ve zcela novém světle – prezentován byl totiž vždy více jako malíř ve službách církve oslavující svaté ve sféře nebeské, ale nyní jej chceme předvést rovněž jako umělce zachycujícího okamžiky ze života obyčejných smrtelníků. I přes nevelký počet dochovaných děl s mravoličnou tematikou je patrné, že se Brandl dokázal dotknout těch nejzákladnějších „neřestí“ barokní doby – tabáku, alkoholu a prodejné lásky.
Přínosem výstavy není jenom fakt, že všechna Brandlova díla s žánrovou tematikou budou pospolu vystavena zcela prvně, ale i skutečnost, že některé dosud nevystavené a nepublikované obrazy tak zažijí vůbec svou premiéru. Vzhledem k námětové souvislosti i návaznosti Brandlových žánrů na holandské malířství bude pro diváka jistě přijatelná komparace a konfrontace vystavených děl s tvorbou holandských mistrů, čímž dojde k vytvoření jakési tematické paralely.

Není jistě pochyb o tom, že se prezentace děl našeho nejznámějšího barokního malíře Petra Brandla stane divácky atraktivní přehlídkou. Výstava vlastně poprvé přiblíží zatím neobjevenou námětovou stránku českého barokního malířství a pomůže tak rozšířit návštěvníkům přehled o v umění 17. a 18. století.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop