Petr Brandl – malíř neřestí pozemských


Datum konání: 22.10.2004 - 24.04.2005

vstupné základní: 40,- Kč
snížené: 20,-

Největšímu malíři českého baroka Petru Brandlovi (1668 Praha – 1735 Kutná Hora) uspořádala Národní galerie v Praze soubornou výstavu před třiceti pěti lety, v roce 1969 v Jízdárně Pražského hradu. Výstavní katalog sestavený Jaromírem Neumannem je dosud jedinou ucelenější publikací o tomto tvůrci. Toto poněkud smutné skóre se stalo jakýmsi alarmem a zároveň i podnětem k uspořádání komorní výstavy Brandlových děl s žánrovou tematikou. Žánry sice tvoří v Brandlově tvorbě pouze menší zlomek námětového rejstříku, ale o to více zajímavá je jejich námětová interpretace, která by měla v rámci výstavy přinést některá nová zjištění. Zároveň tak lze i připomenout, že se žánrovým námětům v českém barokním umění badatelsky doposud nevěnoval žádný z historiků umění.

Brandlovy žánry mají především mravoličný charakteru a obsahují množství symbolických asociací. Obsahově souvisejí například s divadelní produkcí (zejména s divadelní formou zv. commedia dell´arte), s literaturou (především emblematickou) nebo i s obecnější symbolikou užívanou v barokním malířství, jako je téma memento mori či vanitas poukazující na marnivé lpění člověka na věcech pozemských. V Brandlových dílech s žánrovou tematikou se neodráží pouze osobnost tvůrce jako malíře, ale i jako člověka žijícího bohémským životem, jemuž nebyly cizí mnohé z pozemských neřestí – vlastně i rozkoší, které sám okusil.
Brandl se tak před námi objevuje ve zcela novém světle – prezentován byl totiž vždy více jako malíř ve službách církve oslavující svaté ve sféře nebeské, ale nyní jej chceme předvést rovněž jako umělce zachycujícího okamžiky ze života obyčejných smrtelníků. I přes nevelký počet dochovaných děl s mravoličnou tematikou je patrné, že se Brandl dokázal dotknout těch nejzákladnějších „neřestí“ barokní doby – tabáku, alkoholu a prodejné lásky.
Přínosem výstavy není jenom fakt, že všechna Brandlova díla s žánrovou tematikou budou pospolu vystavena zcela prvně, ale i skutečnost, že některé dosud nevystavené a nepublikované obrazy tak zažijí vůbec svou premiéru. Vzhledem k námětové souvislosti i návaznosti Brandlových žánrů na holandské malířství bude pro diváka jistě přijatelná komparace a konfrontace vystavených děl s tvorbou holandských mistrů, čímž dojde k vytvoření jakési tematické paralely.

Není jistě pochyb o tom, že se prezentace děl našeho nejznámějšího barokního malíře Petra Brandla stane divácky atraktivní přehlídkou. Výstava vlastně poprvé přiblíží zatím neobjevenou námětovou stránku českého barokního malířství a pomůže tak rozšířit návštěvníkům přehled o v umění 17. a 18. století.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…