Patrik Hábl - Vytržené obrazy

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Vstup z ulic Na Františku a Anežská

Metro A – Staroměstská.
Metro B – Náměstí Republiky.
Tram 6, 8, 15, 26 – Dlouhá třída.
Tram 17 – Právnická fakulta.
Bus 207 – Dlouhá třída.

Datum konání : 4.11.2013 - 2.2.2014
Místo konání: Klášter sv. Anežky České

Kurátoři intervence: Jan Klípa a Norbert Schmidt  

Pořádá: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Centrem pro teologii a umění při KTF UK

V souvislosti s vystavením dvou deskových obrazů ze stálé expozice středověkého umění v Českých zemích na výstavě CM 863 připravila NG v Praze ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK instalaci nazvanou „Vytržené obrazy". V expozici jsou na místě obrazů gotických vystavena abstraktní oltářní plátna od malíře Patrika Hábla, která byla v letošním postním období instalována v kostele Nejsv. Salvátora v Klementinu. Hábl tehdy vytvořil soubor patnácti obrazů, které po čtyřicet dní zahalovaly narativitu a ikonografické bohatství všech původních oltářních pláten v kostele. V souladu se starobylými tradicemi prožívání liturgického roku naplnil v době blížících se Velikonoc kostel Nejsv. Salvátora vhodným výrazem koncentrace, oproštěnosti, vyjadřující hloubku poselství nejdůležitějšího křesťanského svátku.

Intervencí těchto postních oltářních pláten do expozice středověkého umění chceme poukázat na nesamozřejmost galerijní prezentace obrazů a soch, které původně rovněž vystupovaly téměř výhradně v liturgickém kontextu. To, co v divákovi v případě starého umění zpravidla nevyvolává žádné znepokojivé otázky, může jej v případě intervence malby zcela současné (která však s okolními vystavenými obrazy sdílí jejich osudovou trajektorii z liturgického do galerijního kontextu) provokovat nejen ke sledování paralel mezi novým a starým, ale také k tázání se po nejvlastnější podstatě středověkého i zcela současného uměleckého díla.

 

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop