Ostrov pokladů - klenoty sicilských chrámů

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 20.10.2004 - 28.11.2004

Výstava představuje poprvé za hranicemi Itálie početný soubor významných památek zlatnictví, textilu a řezbářství z období středověku a raného novověku. Jádrem expozice jsou ukázky honosného liturgického nádobí a nářadí (monstrance, kalichy, kříže, berly), votivní památky (relikviáře) a paramenta (roucha, antependia). Pocházejí vesměs z chrámů ve střední Sicílii, z největšího kraje Nisseno. K nejvýznamnějším fondům patří pokladnice katedrál v Catanii a Enně, v metropoli Caltanissettě, dále sbírky muzea v Messině a pokladnice horských klášterů. Drahocenné exponáty odrážejí nejen umělecký potenciál Sicílie, ale také bohatství luxusních a exotických materiálů (drahé kovy, slonovina, drahokamy, brokáty). Zvláštní kapitolu, zde výborně dokumentovanou, tvoří předměty zdobené červeným mořským korálem. Jejich výrobou proslula především oblast kolem města Trapani. Specifická kultura ostrova se utvářela přes dva a půl tisíce let na křižovatce mezi Evropou, Afrikou a Asií. Má antické kořeny, v technikách i v dekoru se obráží arabské poučení, avšak patrné jsou také vlivy Španělska, s nímž tvořilo Království obojí Sicílie po několik staletí jeden politický celek.

Přehlídku čítající více než stovku vybraných předmětů připravila Památková správa v Caltanissettě na závěr několikaletého projektu vědeckého soupisu movitých památek a jejich restaurování. Soubor je působivě instalován do uzavřené klenotnice s trezorovými skříněmi. Většina předmětů opouští své místo poprvé v historii. Akce se mohla uskutečnit díky grantu Evropské unie pro rozvoj regionů. K výstavě vychází italský katalog s barevnými reprodukcemi všech prezentovaných děl a průvodce k výstavě v českém jazyce.

15. 11. 2004 od 16:00 Komentovaná prohlídka s kurátorem

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop