Nový domov 2007

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 7.12.2007 - 6.1.2008

internetová kavárna
Kurátorka: Radomíra Sedláková

Pořádá Česká komora architektů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Národní galerií v Praze

Výstava již tradičně představí architektonická díla věnovaná bydlení, která se účastnila letošního ročníku soutěže Nový domov. Tu pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR především pro podporu a propagaci kvalitních obytných staveb. Soutěž je rozdělena do 4 kategorií: novostavba rodinného domu, novostavba bytového domu, rekonstrukce libovolné stavby pro účely bydlení a objekty s byty zvláštního určení. K výstavě je vydán katalog soutěžních návrhů.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop