Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 200 Kč
Snížené 100 Kč
Rodinné 350 Kč
Školní skupiny 30 Kč

Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Metro A - Staroměstská
Metro A, B - Můstek
Tram 2, 17, 18 - Staroměstská
Tram 17 - Právnická fakulta
Bus 194 - Staroměstská

Datum konání : 1.12.2017 - 18.3.2018
Místo konání: Palác Kinských

Výstava Norbert Grund (1717–1787). Půvab všedního dne představuje poprvé v širších souvislostech Grundovu žánrovou malbu, tedy výjevy z běžného života. V jednotlivých oddílech ukazuje pestrost námětů a přináší možnost porovnat Grundovy práce se soudobou středoevropskou kabinetní malbou i obrazy, z nichž mohl malíř čerpat inspiraci. Samostatná kapitola je věnována grafickým listům Jana Jiřího Balzera (1734–1799), které dokládají oblibu Grundových děl. Expozici navíc doplňují ukázky uměleckého řemesla, ilustrující kulturu doby rokoka.

Umělecky se Norbert Grund vyškolil u svého otce Christiana Grunda, dvorního malíře a správce obrazárny Libštejnských z Kolowrat. Po vyučení se odebral na cesty a mnohé podněty načerpal také ve šlechtických obrazárnách či z grafických listů. Do Prahy se Grund vrátil nejpozději roku 1751, kdy se oženil. Až do své smrti roku 1767 pak působil na Malé Straně jako člen tamního malířského cechu. Grund nejspíše pracoval pro volný trh a na bezprostřední objednávku asi jen ojediněle. Jeho díla byla oblíbená mezi vzdělanými příslušníky středního stavu a umělci, nacházela se ale také v klášterních a aristokratických sbírkách.

Poslední monografické výstavy Norberta Grunda se konaly roku 1967 ve vídeňském Belvederu a pražské Loretě (a v menším rozsahu ještě roku 1972 v Liberci). Od té doby se poznatky o Grundově uměleckém díle značně rozšířily a obohatily tak přípravu aktuální výstavy v paláci Kinských i velké monografie o Norbertu Grundovi, která vyjde v roce 2018.

Kurátorka: Marcela Vondráčková
Výstava je pořádána ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Přiložené soubory

norbert-grund_pracovni-listy2.pdf (Norbert Grund: Pracovní listy k výstavě)
tz-ng_norbert-grund-1717-1767-puvab-vsedniho-dne.pdf (TZ: Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne)
doprovodne-programy_norbert-grund.pdf (Doprovodné programy k výstavě Norbert Grund)
press-release_norbert-grund-1717-1767-the-charm-of-the-everyday.pdf (Press release_Norbert Grund (1717–1767). The Charm of the Everyday)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop