Nizozemské kresby 17. století

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 14.1.2014 - 13.4.2014
Místo konání: Schwarzenberský palác

Sbírka: Sbírka grafiky a kresby

Autorka, kurátorka: PhDr. Anna Rollová, CSc.

 

V 16. století, s výjimkou posledních desetiletí, tvořilo Nizozemí politicky i kulturně jednotný celek spadající pod španělskou korunu. Přes tuto spřízněnost a mnohé společné rysy nesměřovalo však flámské umění (v jižních provinciích) a holandské umění (v severněji ležících provinciích) stejným směrem. Umělecká střediska byla soustředěna v bohatších jižních provinciích. V šedesátých letech 16. století se těžiště dění začíná přesouvat do Hollandu; dochází k osvobozovacímu boji proti španělské vládě a k dalekosáhlým změnám. Mír uzavřený roku 1609 zpečetil definitivně rozdělení katolických Flander, zůstávajících pod španělskou nadvládou, a nezávislého, převážně protestantského Holandska, které nastoupilo cestu prudkého měšťanského rozvoje. Přestože se v Nizozemí po čtyři desetiletí válčilo, umělecký život tu neutichl, ale byl dokonce bohatší a mnohotvárnější.

Z exponátů Sbírky grafiky a kreseb představujeme v této komorní výstavě kresby 17. století z obou částí původního Nizozemí – od raných flámských umělců, názorově vycházejících z období pozdního manýrismu (Hendrik de Clerck, Frans Francken II., Hendrik van Balen I.) přes holandské inspirativní krajináře (Allaert van Everdingen, Jan Hackaert, Herman Saftleven) a průkopníky mravoličné kresby (Willem Buytewech, Adriaen van Ostade) až po Rembrandtova žáka Samuela van Hoogstraeten a umělce, jehož dílo bylo trvale poznamenáno italským uměleckým prostředím – Hendrika Verschuringa. 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop