Nizozemské kresby 17. století


Datum konání: 14.01.2014 - 13.04.2014
Místo konání: Schwarzenberský palác

Sbírka: Sbírka grafiky a kresby

Autorka, kurátorka: PhDr. Anna Rollová, CSc.

 

V 16. století, s výjimkou posledních desetiletí, tvořilo Nizozemí politicky i kulturně jednotný celek spadající pod španělskou korunu. Přes tuto spřízněnost a mnohé společné rysy nesměřovalo však flámské umění (v jižních provinciích) a holandské umění (v severněji ležících provinciích) stejným směrem. Umělecká střediska byla soustředěna v bohatších jižních provinciích. V šedesátých letech 16. století se těžiště dění začíná přesouvat do Hollandu; dochází k osvobozovacímu boji proti španělské vládě a k dalekosáhlým změnám. Mír uzavřený roku 1609 zpečetil definitivně rozdělení katolických Flander, zůstávajících pod španělskou nadvládou, a nezávislého, převážně protestantského Holandska, které nastoupilo cestu prudkého měšťanského rozvoje. Přestože se v Nizozemí po čtyři desetiletí válčilo, umělecký život tu neutichl, ale byl dokonce bohatší a mnohotvárnější.

Z exponátů Sbírky grafiky a kreseb představujeme v této komorní výstavě kresby 17. století z obou částí původního Nizozemí – od raných flámských umělců, názorově vycházejících z období pozdního manýrismu (Hendrik de Clerck, Frans Francken II., Hendrik van Balen I.) přes holandské inspirativní krajináře (Allaert van Everdingen, Jan Hackaert, Herman Saftleven) a průkopníky mravoličné kresby (Willem Buytewech, Adriaen van Ostade) až po Rembrandtova žáka Samuela van Hoogstraeten a umělce, jehož dílo bylo trvale poznamenáno italským uměleckým prostředím – Hendrika Verschuringa. 

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…