Nicolas Poussin obdivovaný. Dílo v grafice tří staletí


Datum konání: 28.07.2015 - 13.10.2015
Místo konání: Schwarzenberský palác

Komorní výstava připomíná Nicolase Poussina (1594   ̵ 1665), jednoho z nejvýznamnějších malířů evropské historie, od jehož od úmrtí letos uplyne 350 let.

Poussin se narodil a umělecké školení získal ve Francii, jeho tvorba se však zásadně zformovala až v Itálii, kam odjel v roce 1623. Usadil se v Římě a s výjimkou dvouletého pobytu v Paříži již Itálii neopustil. Poussin tvrdošíjně sledoval vlastní uměleckou cestu. Stal se průkopníkem racionálně založeného barokního klasicismu. Následoval vzory antického umění a renesančních mistrů, zejména Tiziana a Rafaela. Ve svých obrazech kladl důraz na přehlednou a zapamatovatelnou kompozici, logické uspořádání, výrazná, snadno čitelná gesta a postoje, jasné linie, narativnost. Usiloval o dokonalost a velkolepost, do svých děl vkládal morální a filozofická poselství. Poussinovo dílo v sobě kloubí intelekt i senzualitu. Jeho výrazové rozpětí tak bylo neobyčejně široké – namaloval obrazy idylické, erotické, radostně divoké, dramatické, heroické, tragické, meditativní atd.

Pro výlučné kvality a širokou škálu poloh se Poussinova tvorba stala neutuchajícím zdrojem inspirace (i kontroverzí) umělců následujících staletí. Jeho dílo zásadním způsobem ovlivnilo francouzské a anglické klasicistní umění 17. a 18. století. Poussinovy promyšlené kompozice též významně zapůsobily na Paula Cézanna, kubisty i další moderní umělce. Fascinaci Poussinovou tvorbou a osobností dokládají také stovky grafických listů ze 17. až 19. století.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…