NÁRODNÍ STYL - KULTURA A POLITIKA


Datum konání: 08.03.2013 - 02.06.2013
Místo konání: Veletržní palác

respirium mezaninu, ochoz mezaninu. 

Tým za VŠUP: Autor: Vendula Hnídková
Architekt: A1architects
Grafické práce: Matěj Činčera, Jan Kloss
Produkce: Jana Vinšová, Veronika Rollová

Tým za NG: kurátorka: Rea Michalová
ekonomka: Tereza Pouchová
produkce: Ivana Nováková

Výstava Národní styl - kultura a politika analyzuje specifickou část československé vizuální kultury období let 1918-1925 z historických, politických a národních pozic.

Přelomový rok 1918 dramaticky proměnil politickou mapu Evropy, ale také se zásadně podepsal na nových stylových projevech v nástupnických státech bývalé podunajské monarchie. Založením Československé republiky v roce 1918 dosáhly emancipační boje českého národa svého zdárného završení a tímto momentem se zároveň započal proces definování identity nového státu. Přestože charakter nově vzniklé republiky byl podmíněn odlišným dějinným vývojem, náboženským vyznáním a národnostním určením obyvatel, existovala společenská poptávka po národním výrazu, který by vyhovoval definici „československého" národa.

Hybná síla, která začala naplňovat daná společenská očekávání, se vynořila z řad představitelů předválečného kubismu. Po první světové válce však svůj původní výrazový repertoár zcela přehodnotili. Zároveň někteří z nich obsadili důležitá místa ve státní správě, na uměleckých školách a v kulturních institucích, odkud mohli účinně působit na vývoj v československé kulturní sféře. Především architekti Pavel Janák a Josef Gočár, kteří zaujali profesorské pozice na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění a také patřili k vlivným členům uměleckých a architektonických spolků, začali určovat nový směr. Jejich nově nabyté společenské postavení jim umožnilo významně zasáhnout do utváření českého či československého národního stylu. Jejich kulturní směřování se záhy protnulo s očekáváním veřejnosti, a tak se stali tvůrci jedné z podob oficiální státní reprezentace v prvních letech existence Československa.

Idea národního stylu, kterou začali formovat Janák s Gočárem, vycházela z představy o determinaci uměleckého projevu místním klimatem, takže nacházela inspiraci především v ornamentech slovanského lidového umění. Ikonické budovy jako Banka československých legií, palác Riunione Adriatica nebo pardubické krematorium, ale také řada rodinných domků pro střední vrstvy, byly realizovány v bujných, vrcholně dekorativních formách. Kromě architektury se ale obdobné ornamenty záhy uplatňovaly i v dalších sférách státní reprezentace, jako byly bankovky, československé pavilony na mezinárodních výstavách nebo ve scénografii Národního divadla.

Nicméně národní styl byl už záhy konfrontován s tvorbou představitelů mezinárodní avantgardy, kteří systematicky napadali jeho dekorativní repertoár. Postupem času i průkopníci národního stylu začali opouštět původní výrazové prostředky a jeho posledním významným uplatněním se stalo řešení instalace československého pavilonu na Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes v Paříži v roce 1925.

Doprovodné programy ke stažení ZDE

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Adresa
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Doprava
Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…