Nadace J. a M. Jelinkových


Datum konání: 18.08.2006 - 19.11.2006

5. patro

kurátorka:  Mgr. Helena Musilová

Dlouhodobá spolupráce Národní galerie v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze s Nadací Jana a Milana Jelinkových umožňuje již několik let rozšiřovat sbírku současného umění SMSU o díla převážně výtvarníků mladší generace. Připravovaná výstava tak nejen představí akvizice, které vznikly díky podpoře Nadace J. a M. Jelinkových, ale zároveň představí nejrůznější polohy současného výtvarného umění.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní