Mytologické mesaliance Maxe Pirnera

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 250 Kč
Snížené 150 Kč
Vstup pro děti a mladé do 26 let zdarma.

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 5.9.2017 - 30.11.2017
Místo konání: Veletržní palác

Kabinet představuje cyklus pastelů jednoho z nejoriginálnějších umělců poslední třetiny 19. století. V Mytologických mesaliancích Pirner mísí různorodé vlivy – mánesovský senzualismus a erotismus, pohádkový romantismus Moritze von Schwinda i makartovský dekorativismus. Jednotlivé obrazy cyklu ilustrují citové střety různých fantazijních a mytologických bytostí a svým výrazem se pohybují na hranici naturalismu a dekadence. Výběr z dvanáctidílného cyklu doplňuje pestrý srovnávací materiál, zahrnující jak další Pirnerovy kresby, tak i námětově příbuzná díla z ruky jeho předchůdců i současníků, např. Josefa Mánesa, Beneše Knüpfera, Maxe Švabinského a dalších.

Grafický kabinet Veletržního paláce
Kurátorka: Markéta Dlábková 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop