Moving Image Department – V. kapitola: Rozvrácená ekonomika času

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 24.6.2016 - 18.9.2016
Místo konání: Veletržní palác

Adrian Paci
Adam Vačkář

Představují:
Thomas Baumann   Josef Dabernig   Martin Kaltner
Liam Gillick

Kurátor: Adam Budak

Pocit zvrácené nostalgie se vznáší nad kinematickými počiny, které se shromáždily v pátém pokračování Moving Image Department. Poté, co byl pohyblivý obraz pojat jako prostředek kolektivního hlasu, se následující sekvence soustřeďuje na ekonomiku času – na transformativní sílu, proměnu, alchymistické vlastnosti obrazu a v neposlední řadě na obraz jako přechod, cestu, jakýsi mezistav. Tématem kinematického díla Adriana Paciho z Albánie (1969) je návrat domů a pomíjivost. Jeho výtvor s názvem „Per Speculum“ (2006) je detailní portrét lidskosti, která uvízla mezi nadějí a pomíjivostí, pohroužená do transu očekávání a snění o lepší budoucnosti. Nehybnost obrazů zesiluje úzkost z nedostatečného zastoupení. Obraz alegoricky zaslepuje diváka a vytváří následný obraz, který je divákovou vlastní představou. V centru páté kapitoly Moving Image Department stojí rozvracení – zpětný pohyb a posun, nečekaný zvrat, či naopak nejbanálnější operace jako v dnes již ikonickém „Gehfilmen 6“ (1994) natočeném a sehraném v Jižním Městě v Praze rakouskými umělci Thomasem Baumannem (1967), Josefem Dabernigem (1956) a Martinem Kaltnerem (1961). Paciho „Sloup“ (2013) znázorňuje ironický návrat ve víru globálních ekonomik, historických převratů a patologie práce. Je to karikatura návratu domů a zároveň zamyšlení nad dějinami v troskách i možné podobenství o zjevení nového světa. Sochařská instalace „Stín“ (2016) Adama Vačkáře (1979, ČR) se může vztahovat pseudobiblickému stromu v díle „Per Speculum“ Adriana Paciho. Jeho les je po zániku lidstva umírající přírodou, apokalyptickým rájem nepodařené budoucnosti, zoufalým pokusem o ochranu. Vačkářova kinematická práce gest vypráví o plynutí času, jak subjektivního, tak kolektivního, směřujícího k zániku a eliminaci. V tomto případě, stejně jako u dalších prací vystavených v páté části Moving Image Department, je osobní paměť zpolitizována prachem univerzální historie. 

Doprovodný program:

PÁTEK 24. 6.
17.00, Veletržní palác

Artist Talk / Diskuse: Adrian Paci v rozhovoru s Adamem Budakem
Umělec vystavující v Moving Image Department v rozhovoru s šéfkurátorem NG
(v angličtině / in English)
Více zde

SOBOTA 25. 6.

14.00, Veletržní palác                                                                                               
Adam Vačkář v rozhovoru s Noemi Smolik, kritičkou umění a kurátorkou k výstavě Moving Image Department
Více zde

 

Přiložené soubory

tz_narodni-galerie-zahajuje-letni-vystavni-sezonu-3.pdf (TZ_Národní galerie zahajuje letní výstavní sezónu)
press-release_national-gallery-in-prague-opens-a-summer-exhibition-season-4.pdf (Press release_National Gallery in Prague opens a summer exhibition season)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop