Prostor pro pohyblivý obraz - III. kapitola: The Owl’s Legacy and Its Discontents

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 30.9.2015 - 3.1.2016
Místo konání: Veletržní palác

Těžištěm třetí kapitoly Prostoru pro pohyblivý obraz, tematicky věnované médiu dokumentu v současném vizuálním umění, je dílo Inner Time of Television (2010). Ve společném projektu The Otolith Group a francouzský filmař Chris Marker rekonfigurují jeho dílo L’heritage de la chouette neboli The Owl’s Legacy, třináctidílný televizní cyklus z roku 1989 zabývající se kulturou antického Řecka, jako instalaci a doprovodnou artist book. The Owl’s Legacy zkoumá odkazy a potenciál antického Řecka skrze kontinuální modulaci videomateriálu, voiceover komentáře a studiové rozhovory s odborníky na toto klasické období, filmaři, dramatiky, skladateli, filozofy a dalšími specialisty. Všech třináct epizod The Owl’s Legacy přítomných v galerijním prostoru lze prožít jako celek a je možné je sledovat jednotlivě. Inner Time of Television tímto narušuje logiku cyklu televizních dokumentů a naznačuje, že kontext pro práci s médiem pohyblivého obrazu, která se vzepřela konvencím televizního natáčení v daném žánru, se radikálně přesunul do roviny současného umění.

Chris Marker a jeho dílo, o kterém filmový teoretik Roy Armes prohlašuje, že „Marker je neklasifikovatelný, zkrátka jedinečný … francouzský film má své dramatiky a básníky, své techniky a životopisce, ale pouze jediného skutečného esejistu: Chrise Markera...”, stojí u zrodu tradice dokumentárních strategií v současném umění. Jeho schopnost reprodukovat vzdělanost a prezentovat znalosti ve filmu jsou stavebními kameny nejrozšířenějších projevů soudobé práce s médiem pohyblivého obrazu, videoeseji a dokumentem. Je tak platformou pro všechna díla třetí kapitoly Prostoru pro pohyblivý obraz – filmy Erica Baudelaira, Duncana Campbella, Christiana Jankowského a Lucy Raven. Představení těchto badatelských strategií však zásadně překračuje samotný pohyblivý obraz a můžeme je také hledat v malířské tvorbě Marie Lobody, ve filmech a architektuře Josefa Daberniga a v prostorových instalacích Liama Gillicka.

Třetí kapitola Prostoru pro pohyblivý obraz tak přímo navazuje na téma letošního Fotograf festivalu, kterým je právě dokument.

Umělci: Eric Baudelaire, Duncan Campbell, Josef Dabernig, Liam Gillick, Christian Jankowski, Maria Loboda, Lucy Raven

Kurátoři: Adam Budak, Jen Kratochvil

Doprovodný program k výstavě ke stažení zde.

vstup zdarma

Přiložené soubory

tiskova-zprava.doc (Tisková zpráva: Prostor pro pohyblivý obraz. Owls Legacy and Its Discontents)
press-release_mid_iii.doc (Press release: Moving Image Department_The Owls Legacy and its Discontents)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop