Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby NG v Praze


Datum konání: 01.06.2008 - 30.09.2008

 II. ITALSKÁ RENESANCE A MEZINÁRODNÍ MANÝRISMUS

kurátorky Alena Volrábová, Michaela Brixová, Blanka Kubíková, Anna Rollová

U příležitosti otevření expozice ve Schwarzenberském paláci připravila Sbírka grafiky a kresby Národní galerie v Praze krátký výstavní cyklus prezentací mistrovských děl ze svého souboru od nejstarších prací až po konec 18. století. Ve třech etapách, vždy v délce tří měsíců, se návštěvníkům představí výběr nejvýznamnějších kreseb a grafických listů z fondů galerie. Druhá část cyklu představí divákům vzácná díla významných představitelů italské renesance a mezinárodního manýrismu (Mantegna – škola, Parmigianino, Salviati, Federico Zuccari, Hendrick Goltzius, Bartholomaeus Spranger, Hans von Aachen ad.). K výstavám vyjde reprezentativní katalog 100 +1: Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze od středověku do konce 18. století, ve kterém budou publikovány kresby a grafiky představené na těchto výstavách.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…