Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné
Základní 150 Kč
Snížené 80 Kč
Rodinné 200 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 1.10.2012 - 2.3.2014
Místo konání: Šternberský palác

Expozice německého a rakouského malířství 19. století představí nejvýznamnější díla umělců těchto zemí ve sbírkách Národní galerie v Praze. Úzká kulturní spolupráce v rámci středoevropského uměleckého prostoru zásadním způsobem působila na umění v celé oblasti včetně Čech. Klasicismus na výstavě zastoupí významné vídeňské osobnosti, dvorní portrétista F. H. Füger a autor historických a mytologických scén J. Abel. Neoklasicismus ovlivnil nástup mohutného proudu krajinomalby, jenž se již však nesl v duchu romantismu. Na dílech výrazných osobností několika malířských škol ukážeme různé polohy tohoto stylu, vídeňská krajinomalba, reprezentovaná plátnem J. Rebbela, přenese diváka z drsného severu do přímořské Itálie stejně jako plátno E. W. Poseho, zástupce düsseldorfské Akademie, z drážďanské školy vystavujeme obrazy C. D. Friedricha a J. Ch. C. Dahla, z mnichovské C. Rottmanna, Ch. Morgensterna a J. G. Steffana. Biedermeier, umělecký a myšlenkový proud první poloviny 19. století se projevil v kulturní atmosféře doby svou střízlivou a nepatetickou věcností. Malé žánry C. Spitzwega s humoristickou pointou získaly velkou popularitu také v Čechách. Jednou z nejvýraznějších osobností vídeňského biedermeieru byl F. G. Waldmüller, jehož portréty, žánry i krajiny ho předvádějí jako nesmírně citlivého a vnímavého pozorovatele lidského života. Portrétní malbu druhé poloviny 19. století zastupují reprezentativní podobizny E. Engertha a E. Magnuse.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop