Mikoláš Aleš (1852-2007) - mistr české kresby

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 14.12.2007 - 20.4.2008

M. Aleš - Osud talentu v Čechách (detail), 1883

Kurátor: Ondřej Chrobák, Národní galerie v Praze

Výstavu připravila Národní galerie v Praze (Sbírka grafiky a kresby) ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause.

Na tuto výstavu se nevztahují volné vstupy NG.

UPOZORNĚNÍ: V pondělí 24. 12. 2007 je výstava uzavřena.

Tisková zpráva k výstavě ZDE.

Ambicí výstavy je tvorbu Mikoláše Alše nejen představit, ale zároveň i sledovat paralelně alšovskou legendu, která přijetí jeho díla neodmyslitelně provází. Respekt a renomé, jež Alše doprovázely, pramenily stejnou ne-li často větší mírou nejen z jeho uměleckých kvalit, ale také z mimouměleckých aspektů. K Alšovi se postupně přihlásili například mladí secesionisté ze spolku Mánes, umělci modernistické Skupiny výtvarných umělců, domovinské křídlo Umělecké besedy nebo členové tvůrčí skupiny Máj 57. Alšův výtvarný odkaz a morální příklad byly různými způsoby reaktualizovány v době vzniku samostatného Československa, koncem 30. let při sílící nacistické hrozbě, za protektorátu, v letech poválečné rekonstrukce, stejně jako národně konzervativním proudem socialistického realismu. Široká veřejnost si Alše dodnes spojuje především s epitety „malíř svého lidu“, či seifertovským „šel malíř chudě do světa“. Stejně jako Alšovy lunety s cyklem Vlast pro Národní divadlo, či historický obraz Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, jsou známé i jeho konflikty s výborem pro dostavbu Národního divadla nebo s přítelem Františkem Ženíškem o autorství kompozic ve foyeru divadla.

Výstava, která v chronologickém sledu nabídne panoramatický přehled Alšovy tvorby zahrnující jeho malířské dílo, kartony, ilustrace nebo monumentální návrhy pro architekturu, však nechce primárně bořit žádné mýty a legendy. Spíše by ráda upozornila na mnohovrstevnatý kontext, v němž se odehrávalo a odehrává naše příjímání Alšova „života a díla“.

Základem výstavy je bohatý fond Národní galerie v Praze, doplněný o zápůjčky ze sbírek Památníku národního písemnictví, Muzea hl. města Prahy, Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění v Ostravě a dalších institucí i soukromých sbírek.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause.

Vstupné: plné 140 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 210 Kč

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop