Marlene Tseng Yu – Síly přírody


Datum konání: 08.02.2008 - 04.05.2008

kurátoři: Tomáš Vlček, Olga Uhrová

Malá dvorana a ochoz 5. patra

Dílo americké malířky čínského původu Marlene Tseng Yu již několik desetiletí anticipuje nové možnosti setkávání a vzájemného obohacování západní a východní kultury, aniž by si muselo pro takové setkání brát podoby a modely z poetik pozdně moderního umění. Marlene Tseng Yu svým dílem směřuje k projevům, které nám obnovují vztah k přírodě ve vazbách sahajících hluboko do trvajících procesů naší ontogeneze. Z ní jsou stejně nevyčlenitelné hodnoty, jakými jsou nekonečný pohyb hmoty nebo skladba našich vjemů, které podmiňují nejen pohyb kreslící či malující ruky, ale i reflexi trvání a pomíjejícnosti našeho místa v přírodním universu.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní