MARK WALLINGER - Práh království

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 7.4.2006 - 20.5.2006

kurátor:  Pavel Brunclík, Tomáš Vlček

Mark Wallinger patří k nejrespektovanějším osobnostem současné britské výtvarné scény.

Jeho tvorba má i značný mezinárodní ohlas. Doložit to můžeme jeho bohatou výstavní činností, at´ už jde o jeho samostatné výstavy nebo jeho účast na společných výstavách  ve Velké Británii či v zahraničí. Při 49. Benátském bienále v roce 2001 reprezentovala britské výtvarné umění v rámci národních pavilónů právě Wallingerova autorská výstava. Mezinárodní ohlas jeho tvorby lze doložit i obsáhlou bibliografií.

Wallinger je multimediální umělec. Těžiště jeho tvorby v posledních letech je nicméně ve videoinstalacích a multimediálních instalacích, které by také měly tvořit základ jeho autorské prezentace v Národní galerii připravované pro jedinečné prostředí Anežského kláštera.

Walinger pracuje ve svých instalacích s víceznačností fenomenality a jejího zobrazování. Pozoruhodnými, i vzhledem k jedinečnému kontextu Anežského kláštera, pro který výstavu připravuje, jsou zejména jeho interpretace vztahu mezi reáliemi každodennosti britské či obecněji globální civilizace, jejich metafyzickým rozměrem vyjadřovaným mimo jiné v metaforách jejich křesťanských kořenů.

MARK WALLINGER, narozen 1959, žije a pracuje v Londýně. Studia: 1983-85 Goldsmith's College, London, 1978-78 Chelsea School of Art, London, 1977-78 Loughton College. Ocenění: 2003 - Honorary Doctorate at University of Central England, 2002 - Honorary Fellowship of the London Institute. Stipendia: 2001-02 DAAD Artists Programme, Berlin; 1998 Henry Moore Fellowship, British School at Rome.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop