Ludvík Kuba - Poslední impresionista

Otevírací doba
ZAVŘENO
Vstupné
Základní 100 Kč
Snížené 50 Kč
Rodinné 150 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Salmovský palác, Hradčanské náměstí 1, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 29.11.2013 - 6.4.2014
Místo konání: Salmovský palác

Cesta Ludvíka Kuby (1863–1956) k malířství byla dlouhá a komplikovaná. Zpočátku využíval kresbu a akvarel k drobným ilustracím při svých cestách do Srbské Lužice, na Balkán a Podkarpatskou Rus, kde se věnoval sbírání lidových písní. Problémy s financováním sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech ho přivedly k radikální životní změně, v roce 1893 odjel do Paříže s cílem věnovat se výhradně malířství. Zásadním obdobím byl pro něho pobyt v°soukromé škole Antona Ažbeho v Mnichově v letech 1896–1904, kde se setkal s ruskými umělci V. Kandinským a A. Javlenským.  Od roku 1904 žil ve Vídni a do Čech se natrvalo vrátil až v roce 1911. Výjimečně dlouhá umělecká kariéra činí z Ludvíka Kuby umělce dvou století. Jako většina jeho vrstevníků byl ovlivněn impresionismem a secesí. Současná přehlídka představí průřez děl od konce 19. století až do 50. let 20. století, včetně obrazů a kreseb ze soukromých sbírek, které ještě nikdy nebyly veřejně vystaveny.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Informace a rezervace:

Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století, Národní galerie v Praze, email: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, www.ngprague.cz. Není-li uvedeno jinak, místo setkání u pokladny. Změna programu vyhrazena.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY A PEDAGOGY

Program pro základní školy

Barevné šmouhy

Skvrna nebo květ? Pojďme se dívat zblízka i dálky a rozeznávat mezi barevnými skvrnami tváře, květiny, předměty... Prozkoumáme detaily obrazů Ludvíka Kuby a zkusíme najít, kam patří a co představují. V ateliéru si ověříme, jak zobrazit předměty pomocí barevných ploch.

Program pro střední školy

Impresionismus – první moderní umělecký směr?

Vzdělávací program s výtvarnou aktivitou zaměřený na fenomén impresionismu jako prvního směru, ve kterém se bojovalo proti školám, Salonům, bezduché nápodobě reality a který měnil pohled na to, co by umění mělo být. Studenti se zaměří na charakteristické rysy tohoto směru a definují jeho přínos pro dějiny umění a společnost. A sami si pak v praxi vyzkouší, jaké to je vytvořit svobodné, barevné, destruující impresionistické dílo.

Studijní materiály pro pedagogy

Uvažujete-li o návštěvě výstavy se svou třídou, můžete si na stránkách NG stáhnout studijní materiály. http://www.ngprague.cz/cz/1085/sekce/studijni-materialy/

Přiložené soubory

tz_ludvik-kuba.doc (Tisková zpráva)
press-release-3.doc (Press Release)

Kurátor

Mgr. Veronika Hulíková

pověřena vedením Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Profil

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop