LUCAS CRANACH: Žehnající Jezulátko

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 4.3.2014 - 28.6.2015
Místo konání: Šternberský palác

Národní galerie v Praze představuje nově zrestaurovaný oboustranný obraz „Žehnající Jezulátko, na druhé straně Kristus Trpitel (kolem roku 1520)“ od Lucase Cranacha staršího, jednoho z nejvýznamnějších německých renesančních umělců.

Ve sbírce Národní galerie v Praze se nachází soubor asi dvaceti deskových obrazů, které lze spojit s činností Lucase Cranacha staršího a jeho dílny. Většina těchto maleb je v galerii vystavena, některé jsou uloženy v depozitářích – to byl i případ oboustranně malované desky s žehnajícím Jezulátkem a Kristem Trpitelem. Malba původně patrně sloužila k soukromé devoci. Obě témata - žehnající dítě Ježíš s křížem a Kristus Trpitel – patřila k oblíbeným námětům luteránské reformace, jež zdůrazňovala úlohu Ježíše jako vykupitele dědičného hříchu.

Všechny malby Lucase Cranacha ze sbírek Národní galerie v Praze jsou publikovány v knize National Gallery in Prague. German and Austrian Painting of the 14th-16th Centuries.

Vstupné v rámci stálé expozice Šternberského paláce. Více informací zde.

Přiložené soubory

tz-zehnajici-jezulatko.doc (Tiskové zpravodajství)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop