Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 17. a 18. století

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné
Základní 80 Kč
Snížené 50 Kč
Vstup pro děti a mladé do 26 let zdarma.
Datum konání : 18.2.2020 - 17.5.2020
Místo konání: Schwarzenberský palác

Ve znovuotevřeném Schwarzenberském paláci byly Sbírce grafiky a kresby vyhrazeny nové prostory pro výstavy z oblasti starého umění, které nahradily dosavadní Grafický kabinet ve druhém patře paláce.

Zahajovací výstava představuje ve dvou etapách mistrovská díla na papíře a pergamenu uměleckých epoch renesance, manýrismu, baroka a klasicismu. V první etapě byly prezentovány kresby a grafické listy renesance a manýrismu; druhá etapa představí převážně díla barokního umění. V obou místnostech grafického kabinetu budou k vidění kresby a grafické listy umělců českého a středoevropského baroka, Karla Škréty, Petra Brandla, Václava Vavřince Reinera, Michaela Heinricha Rentze a Antona Kerna, či mimořádných osobností severského a italského grafického umění 17. a 18. století, Rembrandta van Rijn a Giovanniho Battisty Piranesiho.

K výstavě byl vydán katalog v české a anglické verzi.

Místo: Schwarzenberský palác – grafický kabinet
Kurátor: Petra Zelenková
Spolupráce: Lenka Babická, Blanka Kubíková, Dalibor Lešovský, Alena Volrábová, Martin Zlatohlávek

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop