Kurt Gebauer

Otevírací doba
úterý–neděle 10–18, středa 10–20
Vstupné
Základní 150 Kč
Snížené 80 Kč
Rodinné 300 Kč
Školní skupiny 60 Kč
Datum konání : 6.3.2020 - 10.1.2021
Místo konání: Veletržní palác

Kurt Gebauer (* 1941) vysvětluje své životní poslání dvojsmyslnou nadsázkou „obecního sochaře“. Již šest desítek let kultivuje a obhospodařuje veřejný prostor, většinu času i na úkor vlastního postavení. Jeho těžko zařaditelné pojetí živé figurace mátlo nejen politické cenzory předlistopadového režimu, ale i uměleckou scénu samu. Pečlivé studie prožívané skutečnosti lidského těla, jednou oslavy radostného života a přírody, jindy bryskní obžaloby společenské absurdity, groteskní, ironické i poeticky smutné, jej řadí mezi velké postavy českého 20. století dalším ztělesněním poetiky malého velkého člověka. Postavy, která nemění dějiny silou, ale vyprávěním, jemným humorem a hlubokou lidskostí.

Výstava je zatím nejuceleněji představeným souborem prací sochaře-malíře, který celý život soustředěně rozvíjí, střídá a vrací se k několika překrývajícím se technikám a tématům. Ať již je to vznášející se tělo i mysl plavkyň a létavců, těkavé pulzování života dívek na prahu mezi dětstvím a dospělostí, strnulost a nabubřelost gest a těl pomníkových konvencí, nebo do jednoduchosti a lehkosti vybroušená hloubka jeho satirických alegorií, zásahů do veřejného prostoru, Kurtova díla vždy vyvolávají úsměv. Avšak s opět typicky českým vědomím vlastní konečnosti, nicoty, která zůstává vždy na dosah.

Místo: Veletržní palác – 1. patro
Kurátor: Michal Novotný

Přiložené soubory

tz-ngp_grand-opening-2020-6.pdf (TZ NGP_Grand Opening 2020)
tz-ngp_grand-opening-2020-en.pdf ( EN TZ NGP_Grand Opening 2020)

Kurátor

Mgr. Michal Novotný

ředitel Sbírky moderního a současného umění
Profil

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop