Krajina v kresbě a grafice

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 1.12.2005 - 31.8.2006

GRAFICKÝ KABINET

Trilogii Mánesova rodina postupně představíme ve výstavách - I.Krajina Antonína (1784 - 1843) a Josefa Mánesa (1820 – 1871) , následuje II.Krajiny Josefa Mánesa a nakonec III.Krajina rodiny Mánesů. Kresba krajiny byla fenoménem tohoto století. Její podobu velmi ovlivnili obě generace Mánesů jako zakladatelé české moderní krajinomalby 19. století. Antonín, žák K.Postla, převzal po něm vedení krajinářství na akademii, sám vývojově dospěl od veduty a ideální krajiny až k volnému a emotivnímu pohledu na krajinu v duchu romantismu. Jeho školení v plenéru se zúčastňovaly i jeho děti – Amálie(1817–1883), Josef a Quido(1828–1880). Amálie pokračovala v otcově odkazu, ale Quido se věnoval žánrové tvorbě Nejnadanější Josef Mánes ideově povznesl souvislosti s českou krajinou, které později rozšířil o podrobné bádání místních etnografických prvků. Do rodiny patří také bratr Antonína – Václav (1793–1858), ten se tolik krajině nevěnoval, pouze známe jeho záznamy z cest.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop