KONCEPT, OBRAZ, KOMUNIKACE, STYL, FUNKCE

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 25.11.2008 - 30.1.2009

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze

Respirium a východní křídlo 1. patra

Kurátor: Michal Koleček

Výstava je rozdělena do pěti navazujících celků, které reprezentují klíčové termíny rezonující v konkrétním zaměření kateder či ateliérů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tyto termíny lze chápat jako konstantní pilíře její koncepce pevně ukotvené na jedné straně v situaci nejnovějšího uměleckého vývoje (především na poli fotografie a nových médií) a na straně druhé v různých oblastech designu a vizuální komunikace. Každý z oddílů výstavy je připraven dvojicí kurátorů, kteří tak měli možnost daný syžet definovat ve vzájemném dialogu a samozřejmě rovněž v komunikaci s vedoucími ateliérů i samotnými vystavujícími. Takový metodologický přístup otevřel cestu k bohaté diskusi a následné kritické reflexi každého zařazeného díla. Výstava tedy díky tomuto náročnému přístupu nepředstavuje „pouze“ atraktivní uměleckou manifestaci. Mnohem více se jedná o veřejné kolokvium nabízející divákům průzkum současného stavu této školy.

Výstava je součástí oslav patnáctého výročí založení Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop