Kniha v českém kubismu

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 12.3.2004 - 6.6.2004

Autor a hostující kurátor: Zdenek Primus
Autor publikace Kniha v českém kubismu: Jindřich Toman
Architektonické řešení: Stanislav Kolíbal
Grafické řešení výstavy: Pavel Bosák – studio Valero
Adjustace knih: Zdeněk Hašler a konzervátorská dílna NG – Marie Landová, Marta Kožená
Grafické řešení tiskovin: Robert V. Novák
Exponáty zapůjčili: Zdenek Primus, Jindřich Toman, Jiří Beran z Basileje a Antikvariát Karel Křenek v Praze

Hlavní mediální partner NG: Hospodářské noviny
Mediální partneři NG: Architekt, Radio 1, Art.cz, Classic FM, ČRo 3 – Vltava, PragueBest, Newton AT, Česká televize – partner kampaně Každý si najde to své

Výstava Kniha v českém kubismu reflektuje stav našich znalostí doposud nalezeného materiálu. Výběr 200 knih a půl tuctu návrhů plakátů tehdy nejprogresivnějších českých výtvarníků je představen tak, aby byl čitelný vznik, vývoj a metamorfóza původně čistých kubistických forem (Kyselův hvězdicovitý obdélník nebo Brunnerova kazeta ve formě diamantu). Zároveň ukazuje i variace rondokubismu až k syntéze kubismu s takzvaným národním stylem, vznikajícím po roce 1918, který kubismus paradoxně pomáhal dotvářet. Forma vycházející z českého architektonického kubismu je tak potvrzována jako bezmála stylotvorný element vytvářející moderní českou užitou grafiku. Vývojové fáze jsou na výstavě rozděleny do barevně odlišených okruhů a jednotlivé exponáty prezentovány ve stylisticky odpovídajících kazetách; tím jim je na výstavě přisuzována vizuální kvalita závěsných obrazů.
V letech 1912–1913 se v české užité grafice začíná objevovat řada úprav, které reflektují zájem umělců-designérů o abstraktní umění, reformu knižní kultury, jakož i nový středostavovský životní styl. Významným příkladem této nové grafické tvorby je i knižní design, vznikající v tomto období. Je na jedné straně pokračováním moderního českého úsilí o krásnou knihu, ale i významnou součástí tvorby českého kubismu. Zatímco však česká kubistická architektura a užité umění byly pečlivě zmapovány, širší přehled o kubistické knize dosud chyběl. Tato výstava podává dosud nejrozsáhlejší přehled o práci umělců, designérů a typografů, jejichž tvorba se pohybuje souběžně s tvorbou jejich kolegů architektů, a prohlubuje tak dosavadní obraz tohoto významného období české kultury.

Výstava je doprovázena publikací Kniha v českém kubismu autora Jindřicha Tomana v české a anglické verzi. Vychází v rámci nově založené edice Moderní česká kniha nakladatelství Kant.

Výstavu po jejím skončení v Praze převezme Moravská galerie v Brně a poté Muzeum umění Olomouc.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop