Josef Karel Hoser

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 17.5.2016 - 12.9.2016
Místo konání: Schwarzenberský palác

Josef Karel Hoser (1770 Ploskovice - 1848 Praha) patřil k vůdčím osobnostem kulturního života své doby. Za svého života shromáždil výjimečnou kolekci barokního umění, kterou čtyři roky před smrtí odkázal Společnosti vlasteneckých přátel umění, jejímž členem byl od roku 1838. Hoserova velkorysá donace zahrnovala téměř tři sta děl vlámského, holandského a středoevropského malířství 17. a 18. století. Součástí daru byl i obsáhlý konvolut grafických listů. Většinou se jednalo o grafiky zhotovené podle maleb nacházejících se v Hoserově obrazárně. Další skupinu tvořily portréty malířů, jejichž díla Josef Hoser získal do své sbírky.

Pro představitele Společnosti vlasteneckých přátel umění kresba a grafika zpočátku reprezentovala především součást akademické výuky. Hoserův dar znamenal průlom ve sběratelském přístupu k pracím na papíře. Jedním z důsledků Hoserova mecenášství byl rozvoj grafické sbírky, ke kterému došlo v následujících letech. 

kurátor: Dalibor Lešovský

Grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop