Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně

Otevírací doba
ZAVŘENO
Vstupné
Základní 100 Kč
Snížené 50 Kč
Rodinné 150 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Salmovský palác, Hradčanské náměstí 1, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 17.10.2014 - 25.1.2015
Místo konání: Salmovský palác

Sbírka umění 19. století Národní galerie v Praze ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec připravila soubornou výstavu malíře Josefa Führicha (1800–1876). Výstava se tak stává první soubornou prezentací tvorby tohoto vynikajícího umělce, představitele náboženské malby u nás.

Führich se narodil v Čechách, avšak od 30. let 19. století působil ve Vídni, kde završil svou kariéru jako profesor vídeňské Akademie. Výstava v několika celcích ukazuje proměny jeho tvorby od mládí, stráveného v severních Čechách, přes působení v radikálních romantických kruzích v Praze a pobyt v nazarénském kroužku v Římě až po návrat do Čech. Naznačuje také vývoj jeho vrcholného díla, kdy po roce 1834 působil ve Vídni. Poprvé je také Führichovo dílo zařazeno do kontextu české malby 19. století a nově zhodnoceno (regionalismus a vazby k rodnému kraji, náboženská malba a nazarenismus, nová zbožnost, obnova monumentální malby, radikální romantika, grafické cykly a vztah k literatuře, reprodukční média a šíření uměleckých děl a vzorů).

Autorka výstavy: Pavla Machalíková / Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i.

Kurátorka / Oblastní galerie Liberec: Markéta Kroupová

Kurátorka / Národní galerie v Praze: Kateřina Kuthanová

Výstava probíhala v Oblastní galerii Liberec v termínu od 19. 6. do 14. 9. 2014

Repríza v Národní galerii v Praze: 16. 10. 2014 – 25. 1. 2015

Nepřehlédněte

http://www.rkfpraha.cz/vytvarne-umeni/josef-fuhrich-z-chrastavy-do-vidne-2014-10-17/

Přiložené soubory

tz-josef-fuhrich.doc (Tiskové zpravodajství)
doprovodny-program.doc (Doprovodný program)
press-release-12.doc (Press release)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop