Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně


Datum konání: 17.10.2014 - 25.01.2015
Místo konání: Salmovský palác

Sbírka umění 19. století Národní galerie v Praze ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec připravila soubornou výstavu malíře Josefa Führicha (1800–1876). Výstava se tak stává první soubornou prezentací tvorby tohoto vynikajícího umělce, představitele náboženské malby u nás.

Führich se narodil v Čechách, avšak od 30. let 19. století působil ve Vídni, kde završil svou kariéru jako profesor vídeňské Akademie. Výstava v několika celcích ukazuje proměny jeho tvorby od mládí, stráveného v severních Čechách, přes působení v radikálních romantických kruzích v Praze a pobyt v nazarénském kroužku v Římě až po návrat do Čech. Naznačuje také vývoj jeho vrcholného díla, kdy po roce 1834 působil ve Vídni. Poprvé je také Führichovo dílo zařazeno do kontextu české malby 19. století a nově zhodnoceno (regionalismus a vazby k rodnému kraji, náboženská malba a nazarenismus, nová zbožnost, obnova monumentální malby, radikální romantika, grafické cykly a vztah k literatuře, reprodukční média a šíření uměleckých děl a vzorů).

Autorka výstavy: Pavla Machalíková / Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i.

Kurátorka / Oblastní galerie Liberec: Markéta Kroupová

Kurátorka / Národní galerie v Praze: Kateřina Kuthanová

Výstava probíhala v Oblastní galerii Liberec v termínu od 19. 6. do 14. 9. 2014

Repríza v Národní galerii v Praze: 16. 10. 2014 – 25. 1. 2015

Nepřehlédněte

http://www.rkfpraha.cz/vytvarne-umeni/josef-fuhrich-z-chrastavy-do-vidne-2014-10-17/

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Základní100 Kč
Snížené50 Kč
Rodinné150 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Přiložené soubory
tz-josef-fuhrich.doc (Tiskové zpravodajství)
doprovodny-program.doc (Doprovodný program)
press-release-12.doc (Press release)
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…