Johann Wilhelm Baur (1607–1642) - Metamorfózy

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 150 Kč
Snížené 80 Kč
Rodinné 200 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 8.10.2013 - 12.1.2014
Místo konání: Schwarzenberský palác

K základním dílům evropské kultury patří Metamorfózy (Proměny), v nichž Publius Ovidius Naso (43 před Kr. - 18 po Kr.) básnicky zpracoval více než 250 antických mýtů. Metamorfózy byly po staletí významným zdrojem umělecké inspirace. Mimořádně oblíbené byly ovidiovské příběhy jako náměty renesančního a barokního umění. V 16. až 18. století vycházely desítky ilustrovaných vydání a grafických alb Metamorfóz.

K nejvlivnějším ovidiovským sériím patřil cyklus 150 leptů Johanna Wilhelma Baura, vydaný ve Vídni v roce 1641. Baur, jenž žil léta v Itálii, je dnes ceněn jako jeden z průkopníků německé barokní grafiky. V Metamorfózách přirozeně navazoval na starší ovidiovské série (např. renesanční cyklus Virgila Solise, který je představen ve vzácném kolorovaném exempláři). Vytvořil však originální dílo, které vyniká dynamičností scén, výraznými kompozicemi a důrazem na podání emocí. Význam tohoto cyklu dokládají několikeré kopie a pozdější vydání. Díky uměleckým kvalitám, stylové progresivitě a značnému rozšíření sloužily Baurovy scény jako inspirace mnohým barokním umělcům, rovněž v českých zemích. Komorní výstava nabízí výběr z Baurových Metamorfóz ve volných listech; vystaveno je také kompletní první vydání i pozdější edice.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop