Jiří Valoch: Instalace


Datum konání: 22.09.2006 - 02.01.2007

Veletržní palác, respirium 2. patra
Kurátor: Tomáš Vlček

Jiří Valoch (* 1946, Brno), teoretik, kritik, publicista, kurátor výstav je známý také jako jeden z nejdůležitějších autorů druhé vlny experimentální poezie, tvůrce konceptuálních akcí či textových a objektových instalací. Postupně radikálně se proměňující básnické texty, pohybující se na hraně mezi slovem a obrazem, stále více reflektují vlastní jazyk, práce s textem je podřízena přísnému konceptu. Valoch rozkrývá možné významové i estetické roviny jazyka, resp. slov a jejich sémantickou hodnotu. Autorská instalace v prostoru respiria, pojatá jako polymorfní textový celek, představuje některé aktuální polohy, k nimž Valoch při textových výzkumech dospěl.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní